Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av vår verksamhet

Som en av Sveriges mest besökta digitala plattformar och ett nav för landets bostads­affärer spelar Hemnet en viktig roll på den svenska bostads­marknaden. Med vår position följer ett stort ansvar och vi arbetar aktivt för att bygga ett företag som gör ett positivt avtryck på såväl den marknad vi agerar på som på samhället i stort.

Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån områden som ligger nära vår verksamhet och vårt erbjudande. Vi arbetar dagligen för att upprätthålla en hög kvalitet och tillgänglighet i våra plattformar och tjänster vilka spelar en viktig roll för våra användare under deras bostads­resa. Hemnet ska vara en rättvis, trovärdig och oberoende marknadsplats där våra besökares och kunders integritet alltid säkerställs. Som ett produkt- och innovationsdrivet företag är våra medarbetare vår allra viktigaste tillgång, och som arbetsgivare ska vi erbjuda en inspirerande och utvecklande arbetsplats som drivs utifrån tydliga etiska riktlinjer.

Hållbarhetsarbete under 2021

Under 2021 har Hemnet utvecklat hållbarhetsarbetet och förfinat hållbarhetsrapporteringen. Vi har till exempel uppdaterat våra bolagsvärderingar och etiska ramverk och tagit viktiga steg inom vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Under året genomfördes även för första gången beräkningar av Hemnets växthusgasutsläpp.
För att utveckla vårt hållbarhetsramverk har vi under året genomfört ett antal intressentdialoger med våra viktigaste intressentgrupper. Dialogerna medförde insikter till den tidigare genomförda väsentlighetsanalysen och resulterade i ett uppdaterat hållbarhetsramverk med tydliga fokusområden och resultatindikatorer.

Hållbarhetsramverk och fokusområden

Hemnets hållbarhetsramverk består av sex fokusområden vilka är identifierade utifrån var vi har störst påverkan på vår omvärld. Ramverket är uppdelat i två delar, där den ena delen omfattar de fokusområden som är en integrerad del av vår affär, och den andra de områden där vi genom vårt varumärke och starka position strävar
efter att vara en positiv kraft i samhället. I rapporten följer vi upp samtliga fokusområden med resultatindikatorer där vi inspirerats av, dock inte fullt uppfyller alla krav inom, rapporteringsramverket Global Reporting Initiative (GRI). Under 2022 kommer vi ta ytterligare steg inom vårt hållbarhetsarbete, bland annat med ambitionen att komplettera rapporten med tydliga mål inom våra fokusområden.


Läs rapporten i sin helhet här.