Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Terms of use

Dessa användarvillkor gäller för Hemnet AB:s (556260-0089 - “Hemnet AB” eller “vi”) tillhandahållande av www.hemnet.se och omfattar alla de bostadsannonser och allt det innehåll som Hemnet publicerar i sina olika kanaler (samtliga kanaler benämns fortsättningsvis gemensamt “Hemnet”) oavsett hur besöket sker eller på vilket sätt tillgång bereds till innehållet på Hemnet.

Villkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Läs villkoren noggrant, om du har för avsikt att göra någonting annat än att helt enkelt surfa på Hemnet.

Tillåten användning

Om du precis som miljoner andra människor besöker Hemnet i egenskap av privatperson för att leta efter bostäder, kan du lugnt surfa vidare. Det är även helt ok att dela länkar till bostadsannonser du hittar på Hemnet med nära och kära, posta länkar till bostadsannonser i sociala medier osv.

Länkning

Generellt är det godkänt att länka till Hemnet, men däremot vill vi att besökare flyttas till vår domän och att länken inte är integrerad på andra webbsidor. Alla former av inbäddning och “hot-linking” är förbjudet. Detta kräver vårt godkännande. Detsamma gäller länkning i större skala eller i en kommersiell kontext.

Immateriella Rättigheter

På Hemnet finns innehåll som är skyddat av immaterialrättslig lagstiftning, såsom upphovsrätt. Hemnet har även en databas som skyddas av upphovsrättslagen. Användning i strid med dessa användarvillkor kan innebära intrång i Hemnets eller Hemnets licensgivares immateriella rättigheter och kan komma att beivras. Intrång medför ersättningsskyldighet.

Kommersiell eller systematiskt användning av Hemnet är inte tillåten och all användning av automatiserade tjänster såsom spindling, eller användning av robotar eller indexeringstekniker för att aggregera eller på annat sätt nyttja innehållet på Hemnet är förbjudet. Oavsett metod är det förbjudet att framställa kopior/exemplar av innehåll på Hemnet, annat än för privat bruk, eller att göra det tillgängligt för allmänheten.

Senast ändrad 7 juli 2020