Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Skapa positiv social förändring

Långsiktiga mål:

  • Hemnet ska årligen tilldela finansiella och personella resurser för att stödja initiativ som strävar efter att hjälpa människor i utsatta situationer att få ett hem att kalla sitt eget.

Hemnet representerar en välfungerande del av bostads­marknaden där det finns människor med möjligheter och medel att äga ett hem. Att ha tak över huvudet är en förutsättning för att andra delar av livet ska fungera. Den grundläggande principen för vårt samhällsengagemang är att bidra till organisationer och initiativ grundade i en övertygelse om att det är en mänsklig rättighet att ha ett hem att kalla sitt eget. Vi engagerar oss för att, både finansiellt och med personalresurser, stötta projekt och organisationer som delar våra värderingar och som stödjer alla människors rätt till ett eget hem.

Hemlöshet är förödande för individer och innebär stora kostnader för samhället. Trots detta är det i dag över 30 000 människor i Sverige som lever utan ett hem som de kan kalla sitt eget. Många av dem finns i Stockholm. Sedan 2019 har Hemnet varit stolt partner till Stockholms Stadsmission och dess initiativ ”Bobyrån”. Bobyrån är en del av Stockholms Stadsmission som hjälper människor i social utsatthet till en permanent bostads­lösning. Verksamhetens målgrupp är personer som lever i hemlöshet, har en psykosocial problematik och någon from av stödbehov. Principen är att utsatta människor får möjlighet att hitta en egen bostad utan att behöva gå igenom så många steg i form av till exempel stödboenden. Under 2023 hjälpte Bobyrån 72 personer till en långsiktig egen bostad med rimlig hyra.

Under 2022 utökade vi vårt samhällsengagemang genom att stödja utsatta människor bortom Sveriges gränser, via kontinuerliga bidrag till Sverige för UNHCR. UNHCR är FN:s flyktingorgan som har till uppdrag att skydda världens flyktingar och aktivt kämpa för alla människors rätt till ett tryggt hem.

Utöver att donera pengar till Stockholms Stadsmission och Sverige för UNHCR strävar vi också efter att använda våra plattformar för att sprida kunskap om deras arbete, vilket förhoppningsvis leder till fler nya medlemmar och donationer. I februari 2023 stod vi värd för en strömmad videointervju med representanter för Stockholms Stadsmission som berättade om sitt arbete med Bobyrån och vad företag och privatpersoner kan göra för att bidra. Stockholms Stadsmission besökte även vårt kontor för att utbilda medarbetare om sina projekt och i december bjöds intresserade medarbetare in för att komma och göra volontärinsatser för dem, vilket vi möjliggjorde för dem att göra under sin arbetstid. I december lanserade vi också en julinsamlingskampanj tillsammans med Sverige för UNHCR under vilken 40 000 kronor samlades in, utöver de 80 000 som Hemnet donerade till kampanjen.

Läs hela års- och hållbarhets­redovisningen här. 

Resultatindikatorer:2021 2022 2023 
Direkt ekonomiskt värde som genererats och distribuerats (GRI 201-1)   
Bidrag till Stockholms StadsmissionSEK 300 000 SEK 400 000 SEK 500 000 
Bidrag till Sverige för UNHCRN/A SEK 200 000 SEK 155 000