Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning

På årsstämman som hölls den 27 april 2023 beslutades att anta uppdaterade riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Hemnet ska enligt riktlinjerna eftersträva att erbjuda en
ersättning som attraherar, motiverar och behåller ledande befattningshavare i konkurrens med
jämförbara bolag, i synnerhet plattformsbolag och digitala tjänstebolag.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av:

  • Fast marknadsmässig kontantlön
  • Rörlig kontantersättning kopplad till tydliga mål uppsatta för Bolaget
  • Möjlighet att delta i långsiktiga aktie­relaterade incitamentsprogram
  • Pension och övriga sedvanliga förmåner

Vad gäller rörlig kontantersättning ska sådan kopplas till finansiella eller icke-finansiella konkreta,
mätbara mål för Bolaget och/eller den avdelning som den ledande befattningshavaren ansvarar
för. Beslut om rörlig ersättningsmodell­ och utfall av sådan ska fattas av styrelsen. Den rörliga
kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen. Rörlig
kontantersättning är inte pensionsgrundande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Hemnet Group AB (publ)

Hemnet Ersättningsrapport 2023

Hemnet Ersättningsrapport 2022

Hemnet Ersättningsrapport 2021