Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning

På årsstämman som hölls den 9 april 2021 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och på årsstämman som hölls den 29 april 2022 beslutades att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Hemnet ska enligt riktlinjerna sträva efter att erbjuda en ersättning som attraherar, motiverar och behåller ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara bolag, i synnerhet plattformsbolag och digitala tjänstebolag.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå i:

  • Fast marknadsmässig lön
  • Rörlig kontantersättning kopplad till tydliga mål uppsatta för bolaget
  • Möjlighet att delta i långsiktiga aktie­relaterade incitamentsprogram
  • Pension och andra sedvanliga förmåner

Vad gäller rörlig kontantersättning ska sådan kopplas till finansiella eller icke-finansiella konkreta, mätbara mål för bolaget och/eller avdelningen den ledande befattningshavaren ansvarar för. Beslut om rörlig ersättningsmodell och utfall av sådan ska fattas av styrelsen. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Hemnet Group AB (publ)

Hemnet Ersättningsrapport 2021