Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Bli en av Sveriges bästa arbetsgivare

Långsiktiga mål

  • Utmärkt eNPS (Employee Net Promoter Score) på +50 eller högre
  • Jämställd könsfördelning inom alla delar av företaget, inklusive styrelsen, där förhållandet mellan kvinnor och män i en grupp ska vara 40/60 eller jämnare
  • Noll fall av arbetsrelaterad sjukfrånvaro

Arbetsmiljö

Vi vill erbjuda våra anställda bästa möjliga arbetsmiljö vad gäller organisatoriska samt psykosociala och fysiska aspekter. Arbetsmiljön ska bygga på ömsesidig respekt och vara fri från trakasserier och diskriminering. Vi tror på en hållbar balans mellan arbetsliv och fritid och strävar efter att uppnå noll fall av stress/arbetsrelaterad sjukdom. På Hemnet erbjuder vi våra anställda flexibilitet utifrån om man vill arbeta hemma eller på kontoret.

Under företagets snabba tillväxt och expansion de senaste åren har vi lyckats bibehålla vår starka inkluderande och samarbetsinriktade kultur, som utgör en av våra viktigaste styrkor i arbetet med att rekrytera nya och behålla våra befintliga medarbetare. Vår kultur och höga medarbetarnöjdhet återspeglas i höga resultat i vår eNPS-undersökning ( Employee Net Promoter Score), där de flesta av våra anställda säger att de skulle rekommendera Hemnet som arbetsplats.

Hälsa och friskvård

Våra medarbetares hälsa och välmående är något vi prioriterar och vi tror att välutformad hälsoträning ökar medarbetarnas engagemang, motivation och nöjdhet på jobbet samtidigt som det förebygger skador och olyckor. På Hemnet erbjuds alla medarbetare ett årligt friskvårdsbidrag. Vi avsätter också en budgetpost för att uppmuntra och främja sociala hälso- och friskvårdsinitiativ som kan komma från var som helst inom organisationen. I syfte att proaktivt arbeta för mental hälsa ges alla medarbetare tillgång till samtalsstöd eller rådgivning vid personliga eller arbetsrelaterade problem.

Mångfald, inkludering och gemenskap

Hemnet har vuxit med över 50 medarbetare under de senaste två åren och i dag arbetar kollegor från över 15 olika länder hos oss. Vi är starkt övertygade om att denna högre nivå av mångfald bidrar till ett mer dynamiskt, kreativt och innovativt företag. En organisation som växer medför också högre krav på oss som arbetsgivare och kräver att vi tar ansvar för att alla kollegor känner sig välinformerade och inkluderade. Hemnet ska vara en arbetsplats där vi ser våra medarbetares olikheter som en tillgång, och där alla känner sig inkluderade oavsett kulturell eller religös bakgrund, språk, kön eller sexuell läggning.

Nyckeltalen i Hemnets jämställdhetsplan ses över årligen för att säkerställa att vi bibehåller en hög standard i vårt jämställdhetsarbete. Lönekartläggningar genomförs årligen för att uppdaga, korrigera och förebygga orättvisa löneskillnader mellan män och kvinnor.

Öka antalet kvinnor inom techbranschen

Vi är övertygade om att vi kan och bör utmana mansdominansen inom techbranschen och uppnå en fördelning mellan könen på 40/60 även inom vår produkt­utvecklingsorganisation. Vi är glada över att ha kommit en bra bit på väg, och över att ha välkomnat sju nya kvinnliga kollegor till våra tech-team under året.

För att stödja denna ambition har vi satsat mer på vårt arbetsgivarvarumärke och ytterligare stärkt vårt samarbete med initiativet Women in Tech.Utöver huvudevenemanget i mars har vi stått värd för tre interna Women in Tech-evenemang/träffar på vårt kontor, under vilka fler än 300 kvinnor deltagit.

Skapa starka ledare

Våra ledare har en avgörande roll i det framtidsinriktade arbetet med att få våra medarbetare och vår affärsverksamhet att växa. Under året har vi utifrån från våra kärnvärden identifierat viktiga ledarbeteenden som fångar de styrkor i vårt ledarskap som vi vill hålla fast vid, liksom vilka områden vi vill förbättra. För att stödja utvecklingen av dessa beteenden och bygga en ännu starkare ledargrupp har vi investerat i ett sexmånaders utbildningsprogram för samtliga ledare inom Hemnet, vilket förser dem med ett säkert ställe att träna på nya beteenden i sitt ledarskap och få stöd från andra ledare.

Läs hela års- och hållbarhets­redovisningen här. 

Resultatindikatorer202120222023
eNPSN/A5544
Könsfördelning
Andel kvinnor/män, styrelse25/75%29/71%29/71%
Andel kvinnor/män, företagsledning57/43%63/37%67/33%
Andel kvinnor/män, övriga chefer62/38%61/39%55/45%
Andel kvinnor/män inom utveckling20/80%28/72%32/68%
Andel kvinnor/män, all personal40/60%43/57%44/56%
Arbetsrelaterad sjukfrånvaro0%0%0%
Ledarskapskvalité*--8,3
Personalomsättning17%20%8%

* Resultat från löpande medarbetarundersökningar, skala 1-10 (nytt verktyg från 2023).