Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Revisor

Revisor

I samband med årsstämman som hölls den 25 april 2024 beslutades att omvälja Ernst & Young AB till revisor, med Anna Svanberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Revisorerna har i uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföring, samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorerna avrapporterar sina iakttagelser vid ett flertal tillfällen under året och är närvarande i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutet. Revisorerna håller även fortlöpande kontakt med revisionsutskottet.

Huvudansvarig revisor är sedan årsstämman 2020 auktoriserade revisorn Anna Svanberg.