Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hållbarhets­strategi

Hemnets hållbarhets­arbete

Som en av Sveriges mest besökta digitala plattformar och ett nav för landets bostads­affärer spelar Hemnet en viktig roll på den svenska bostads­marknaden. Med vår position kommer ett stort ansvar, och vi vill använda vårt inflytande för att åstadkomma positiv och hållbar påverkan både inom marknaden och för samhället i stort.

Kärnan i vårt tillvägagångssätt inom hållbarhet: Att vara en pålitlig och oberoende marknadsplats som möjliggör en rörlig, effektiv och transparent bostads­marknad.

Som oberoende plattform erbjuder vi bostads­köpare, -säljare och -mäklare jämlikt tillträde till marknaden som vi representerar. Hemnet ska vara en tillförlitlig samarbetspartner som alltid går att lita på. Att säkerställa att innehållet på Hemnet är korrekt, trovärdigt och av hög kvalitet är därför prioriterat. Vi tillämpar strikta standarder för alla bostads­annonser från mäklare på vår plattform och övervakar att våra publiceringsregler följs. Vi investerar hela tiden i våra tjänster för att säkerställa att vårt erbjudande håller bästa kvalitet och att vi levererar hög tillgänglighet till de miljoner svenska konsumenter som vänder sig till våra plattformar varje vecka.

Vi förbättrar marknadens effektivitet och rörlighet genom att samla en betydande del av Sveriges bostads­marknad på en och samma plats. I kombination med vår höga besöksvolym skapar detta en idealisk miljö för olika marknadsaktörer att hitta varandra i. Då nio av tio bostäder som säljs i Sverige under ett år annonseras på Hemnet bidrar vi till transparens på marknaden genom att förenkla jämförelsen mellan de bostäder som finns tillgängliga, och även mellan dem som redan har sålts, vilket skapar mer välinformerade konsumenter och därmed en rörligare och effektivare marknad.

Fokusområden

Som beskrivs ovan, så är vårt bidrag till en hållbar och välfungerande marknad för att köpa och sälja bostäder i Sverige kärnan av vår affärsmodell­ och vår vision att möjliggöra en rörlig, transparent och effektiv bostads­marknad. Det utgör också kärnan i vårt hållbarhets­ramverk­. Utöver detta, fokuserar vårt hållbarhets­arbete på fyra områden inom vilka vi eftersträvar att skapa positiva förändringar­: