Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

VD-ordet 2023

Rekordomsättning och marginaltillväxt drivet av produkt­utveckling och en motståndskraftig affärsmodell­

Hemnets resultat för 2023 visar på den styrka och motståndskraft som vår affärsmodell­ besitter, även under utmanande marknadsförhållanden. Under året ökade vår nettoomsättning med 13 procent och EBITDA med 17 procent, trots att antalet bostads­annonser minskade med 12 procent. Denna ökning, inte minst driven av fortsatta investeringar i produkt­utveckling, innebar att vår nettoomsättning för första gången översteg en miljard kronor. Resultatet understryker vår verksamhets höga operativa kvaliteter och effektiviteten i våra strategiska satsningar.

2023 var ett år präglat av betydande utmaningar för bostads­marknaden i Sverige. Drivet av hög inflation fick vi snabbt stigande räntor, vilket ledde till en osäker period på marknaden med avvaktande bostads­säljare- och köpare. Som en följd av det minskade under det första halvåret antalet bostads­annonser hos Hemnet med 20 procent jämfört med det mer aktiva året 2022, för att sedan återhämta sig något under andra halvåret. Under dessa fluktuationer på marknaden behöll vi vårt fokus på de områden som vi hade kontroll över; vi utvecklade nya produkt­er, förbättrade vårt erbjudande och fortsatte leverera värde till våra kunder.

Våra intäkter från bostads­säljare ökade med 22 procent och vår genomsnittliga intäkt per publicerat objekt (ARPL) med 37 procent. Samtidigt sjönk den totala volymen bostads­annonser med 12 procent för helåret. De viktigaste drivkrafterna bakom vår tillväxt är en kombination av vårt engagemang för att ständigt öka våra produkt­ers värde jämte strategiska satsningar på prissättning och paketering.

Vi skapar nya affärsmöjligheter för fastighetsmäklare

En av våra främsta prioriteringar är att Hemnet ska erbjuda bästa möjliga miljö och produkt­er för mäklare att bygga sitt varumärke och hitta nya affärsmöjligheter. Under året införde vi många förbättringar för att hjälpa mäklare hitta nya kunder, med nya smarta sätt att uppmuntra våra besökare att ta kontakt med en mäklare. Vi fortsatte även att fokusera vår B2B-produkt­utveckling på att hitta unika marknadsföringslösningar som drar nytta av Hemnets omfattande och relevanta publik.

Vi är stolta över det unika partnerskap vi har med fastighetsmäklare som gör att en betydande andel av vår vinst återinvesteras i branschen. Vi ser med spänning fram emot att ytterligare stärka detta partnerskap under 2024, med fler värdeskapande produkt­er och en uppdaterad model för kompensation och provision för mäklare.

Vi utvecklar användarupplevelsen

Många av de förbättringar och nyheter som vi har introducerat under året har varit inriktade på att utveckla användarupplevelsen på Hemnet genom att ge våra besökare mer relevant information och innehåll. Vi har förbättrat vår värderingsdata så att bostads­ägare som registrerar sin bostad på Hemnet i dag får tillgång till ett heltäckande värderings-spann som innefattar nästan samtliga bostäder som ägs i Sverige. Som första bostads­portal i Sverige har vi också lagt till möjligheten att visa bilder på sålda bostäder, något som vi ser märkbart har ökat både interaktioner och engagemang för våra slutpriser. Detta är något som även skapar värde för fastighetsmäklare, då våra besökare ofta kommer just hit för att leta efter sin nästa mäklare.

I oktober gjorde vi det ännu smidigare för bostads­säljare genom att introducera alternativet ”Betala när annonsen avpubliceras”. Denna funktion­ erbjuder våra kunder flexibiliteten att välja när de ska betala för sin Hemnetannons, antingen när den publiceras eller när den avpubliceras.

Vi tar ansvar och driver vår hållbarhets­agenda

Under året har vi tagit steg och skapat oss bättre kontroll över vårt koldioxidavtryck genom en noggran kartläggning av alla våra direkta och indirekta utsläpp. Vi är övertygade om vikten av att näringslivets ansträngningar för att uppfylla de globala klimat­målen grundas i forskning och vetenskap. Därför gick vi 2022 med i Science Based Targets initiative och antog ett kortsiktigt utsläppsmål. Under 2023 kompletterade vi detta mål genom att även anta ett långsiktigt mål för nettonollutsläpp, vilket nu också har godkänts av SBTi.

Vi har fortsatt att göra framsteg i vårt åtagande att vara en ledande arbetsgivare i Sverige, ytterligare ett av våra hållbarhets­mål. Bland våra viktiga satsningar finns bildandet av en grupp för mångfald, inkludering och gemenskap som spelar en avgörande roll för att komma framåt i arbetet inom detta område. Vidare har vi förbättrat vårt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor samt genomfört ett utbildningsprogram för chefer för att än mer förstärka vårt ledarskap. Vår fortsatt höga medarbetar-nöjdhet återspeglar vårt fokuserade arbete med att skapa en arbetsmiljö som stöttar och engagerar.

Alltjämt samma väg mot fortsatta framgångar och tillväxt

När jag ser tillbaka på året känner jag mig enormt stolt över det som vårt team har uppnått och över våra stabila resultat, särskilt med tanke på de utmaningar som har mött bostads­marknaden under 2023. Under året har Hemnet demonstrerat sin finansiella styrka genom att återföra knappt 517 miljoner kronor till aktie­ägarna. Detta uppnåddes genom en kombination av utdelning och ett aktie­återköpsprogram som lett till att ungefär 2,2 miljoner kommer att kunna lösas in på vår nästa årsstämma, vilket är ett bevis för Hemnets starka kassagenerering.

Vi finns här för att engagera våra besökare och hjälpa människor att med framgång sälja sin nuvarande bostad och hitta sin nya drömbostad. Med totalt över 500 miljoner besök till våra plattformar under året och i genomsnitt 19 gånger fler besök till våra annonser jämfört med vår närmaste konkurrent, så är Hemnet landets största och mest relevanta plats för att marknadsföra och hitta bostäder. Dessa starka resultat har drivits av det passionerade teamet på Hemnet, som är engagerade i vårt syfte att leverera oöverträffat värde till våra användare, samt bidra till en mer rörlig, effektiv och transparent bostads­marknad. Framför oss ligger fler spännande möjligheter och jag ser fram emot vår fortsatta resa i uppbyggandet av Sveriges effektivaste och mest värdeskapande bostads­plattform.

Cecilia Beck-Friis, VD Hemnet