Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Fokusområde 1: Bli en av Sveriges bästa arbetsgivare 

Långsiktiga mål för att bli Sveriges bästa arbetsgivare:

- Utmärkt eNPS (Employee Net Promoter Score) på +50 eller högre
- Jämställd könsfördelning inom alla delar av företaget
- Noll fall av arbetsrelaterad sjukfrånvaro

Arbetsmiljö

Vi vill erbjuda våra anställda bästa möjliga arbetsmiljö vad gäller organisatoriska samt psykosociala och fysiska aspekter. Arbetsmiljön ska bygga på ömsesidig respekt och vara fri från trakasserier och diskriminering. Vi tror på en hållbar balans mellan arbetsliv och fritid och strävar efter att uppnå noll fall av arbetsrelaterad sjukdom.

Vi bevakar vår arbetsmiljö regelbundet genom medarbetarundersökningar och löpande samtal med medarbetare. Detta hjälper oss att identifiera risker, göra riskbedömningar och vidta korrigerande åtgärder vid behov.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi strävar efter att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare och en trygg arbetsplats där människor trivs och utvecklas. Vi arbetar aktivt för att förbättra mångfald, inkludering och gemenskap och är uppmärksamma på våra medarbetares hälsa samt att de har en god balans mellan arbetsliv och fritid. Vi har en tydlig struktur för att hantera frågor om våra medarbetare och arbetar med ledning från vår HR-policy, jämställdhets- och likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

Under företagets snabba tillväxt och expansion de senaste åren har vi lyckats bibehålla vår starka företagskultur, som utgör en av våra viktigaste styrkor i arbetet med att rekrytera nya och behålla våra befintliga medarbetare. Vår kultur och höga medarbetarnöjdhet återspeglas i höga resultat i vår eNPS-undersökning (Employee Net Promoter Score), där de flesta av våra anställda säger att de skulle rekommendera Hemnet som arbetsplats. Vi började mäta eNPS 2022 för att följa upp hur attraktiva vi är som arbetsgivare och öka jämförbarheten med andra företag.

Vi är glada över att våra ansträngningar att vara en bra arbetsgivare även uppmärksammas externt. Hemnet utnämndes hösten 2022 till en av Sveriges bästa arbetsgivare av employer branding-byrån Universum och rankades på tredje plats bland svenska medelstora företag.

Hälsa och friskvård

Våra medarbetares hälsa och välmående är något vi prioriterar och vi tror att välutformad hälsoträning ökar medarbetarnas engagemang, motivation och nöjdhet på jobbet samtidigt som det förebygger skador och olyckor. På Hemnet erbjuds alla medarbetare ett årligt firskvårdsbidrag och hälsa och friskvård främjas även genom ett flertal företagsgemensamma hälsosatsningar. I syfte att proaktivt arbeta för mental hälsa ges alla medarbetare tillgång till samtalsstöd eller rådgivning vid personliga eller arbetsrelaterade problem.

Mångfald, inkludering och gemenskap

För att kunna lyckas och växa som företag behöver vi medarbetare med olika erfarenheter och perspektiv. Vi är övertygade om att sådana skillnader driver på innovation och nytänkande. Under de senaste fyra åren har Hemnet utvecklats från en väldigt svensk arbetsplats till en internationell. I dag arbetar kollegor från 15 olika länder på Hemnet och denna högre nivå av mångfald har resulterat i ett mer dynamiskt, kreativt och innovativt företag. Det medför också högre krav på oss som arbetsgivare där vi måste ta ansvar för att kollegor känner att de hör hemma i gemenskapen. Engelska som företagsspråk är viktigt för att alla ska känna sig inkluderade och välinformerade. Vi investerar också i olika sociala och företagsövergripande aktiviteter för att stärka relationerna kollegor emellan och skapa ett socialt sammanhang för de medarbetare som kanske ännu inte har etablerat sitt nätverk i Sverige. Vi erbjuder även alla icke-svensktalande kollegor språkkurser i svenska.

Nyckeltalen i Hemnets jämställdhetsplan ses över årligen för att säkerställa att vi bibehåller en hög standard i vårt jämställdhetsarbete. Lönekartläggningar genomförs årligen för att uppdaga, korrigera och förebygga orättvisa löneskillnader mellan män och kvinnor. Hemnet är verksamt inom techbranschen och de flesta av våra anställda är utvecklare. Andelen kvinnor i produkt­- och techorganisationen har ökat under 2022 och vi har varit särskilt framgångsrika på chefsnivå, där vi har fler kvinnor än män som är utvecklingschefer. För att stödja en ökning av antalet kvinnliga utvecklare har vi ökat våra ansträngningar inom employer branding och vi fortsätter att stödja initiativet och evenemanget Women in Tech.

Vi är stolta över att vårt arbete inom mångfald, inkludering och gemenskap har vunnit erkännande och att vi 2022 belönades med AllBright-priset som bäst i kategorin svenska noterade företag inom mångfald, inkludering och jämställdhet.