Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

VD har ordet

Stark tillväxt och ökad lönsamhet samtidigt som produkt­portföljen­ växer

Hemnets resultat för 2022 visar på stark tillväxt och genomförande, trots ett utmanande andra halvår för bostads­marknaden. Den accelererade takten i vår produkt­utveckling, hög efterfrågan från konsumenter och fastighetsmäklare, samt vår motståndskraftiga affärsmodell­ har alla varit nyckelfaktorer bakom årets starka resultat som överträffar alla våra finansiella mål, med en nettoomsättning som växer med 22,1 procent till 889,2 miljoner kronor och en justerad EBITDA som växer med 26,2 procent till 448,1 miljoner kronor.

Första halvåret 2022 präglades av en mycket aktiv bostads­marknad som svalnade under hösten på grund av ökad inflation och räntehöjningar. Det gjorde att antalet publicerade bostads­annonser på Hemnet fluktuerade mer än ett typiskt år, men var i nivå med 2021 för året som helhet. Vi fortsatte att öka vår nettoomsättning från bostads­säljare genom en utökad försäljning av våra tilläggstjänster (Hemnet Plus, Hemnet Premium, Raketen och Förnya annons) i kombination med fortsatt produkt­utveckling och prisjusteringar. Under året ökade intäkterna från bostads­säljare med 32,6 procent och ARPL med 32,8 procent, vilket visar vår affärsmodell­s styrka och motståndskraft även vid en mer utmanade marknad.

Accelererad produkt­utveckling

Under året har vi investerat i och accelererat vår produkt­utveckling för att utöka vårt produkt­erbjudande till konsumenter, bostads­säljare och företagspartners. Vi har bland annat lanserat en ny sektion för att söka efter en fastighetsmäklare på Hemnet, vilket snabbt har blivit en av de största mäklarsöktjänsterna i Sverige. Vi har även paketerat om vårt erbjudande riktat till bostads­utvecklare för att öka tydlighet och kundvärde. Dessutom har vi ytterligare förbättrat den inloggade upplevelsen på Hemnet. Genom att registrera sin bostad under ”Min bostad”, kommer våra användare åt relevant information om den lokala marknaden samt en indikation på vad deras bostad är värd. “Min bostad” är ett utmärkt exempel på hur vi breddar Hemnets position och skapar nya möjligheter att ta en ännu mer aktiv roll i att hjälpa konsumenter i deras bostads­resa. Alla dessa nya funktion­er är också i linje med vår målsättning att leverera en förbättrad användarupplevelse samtidigt som vi öppnar upp fler affärsmöjligheter för våra företagspartners.

Fortsatta hållbarhets­steg

Vi är stolta över alla de hållbarhets­relaterade steg vi har tagit under året. Till exempel gick vi med i Science-Based Target initiative och förpliktade oss att minska våra koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 med 42 procent till 2030. Under de kommande åren ska vi komplettera detta åtagande genom att få på plats en tydlig plan för att reducera utsläpp även i scope 3. Vi har också utökat vårt samhällsengagemang genom att lägga till Sverige för UNHCR till de ideella organisationer som vi samarbetar med och vi har förbättrat vår interna struktur för hur vi informerar och utbildar våra medarbetare kring viktiga styrdokument, som vår uppförandekod. Vi är övertygade om att en kultur präglad av mångfald och inkludering är avgörande för vår förmåga till innovation och produkt­utveckling. Det är därför mycket tillfredsställande att vi uppnått flera resultat som visar på att vi är på rätt väg. Vi har en exceptionellt hög employee Net Promoter Score på +50 och har utnämnts till en av Sveriges bästa arbetsgivare av Universum samt fått ta emot AllBright-priset för att vi ligger i den absoluta framkanten när det gäller mångfald, inkludering och jämställdhet bland svenska börsnoterade bolag. Vi är fast beslutna att ta fortsatta steg framåt inom alla våra hållbarhets­områden för att även i framtiden vara en av Sveriges bästa arbetsgivare, leva efter starka etiska principer, bidra till att bekämpa klimat­förändringar­ och skapa positiv social förändring.

En strategi för långsiktig framgång och tillväxt

Bostads­marknaden har varit utmanande även under inledningen av det nya året, men historiskt sett har den svenska bostads­marknaden visat sig vara stabil på lång sikt. Även om vi inte kan kontrollera marknadsutvecklingen, så har vi kontroll över vår förmåga att fortsätta leverera på vår strategi och skapa mervärden för våra kunder. Genom investeringar och fortsatt kraft i produkt­utvecklingen, är vi övertygade om att vår position är starkare än någonsin. Vi kommer att fortsätta att investera i vår kärnaffär och vårt erbjudande samtidigt som vi stärker och breddar vår position. Det är därför vi har valt att upprepa vårt finansiella mål på 45-50 procent i justerad EBITDA-marginal för 2023, trots de nuvarande marknadsvillkoren, och introducerat ett nytt, långsiktigt lönsamhetsmål på en justerad EBITDA-marginal som överskrider 55 procent. Vi har också upprepat våra finansiella mål för nettoomsättningstillväxt, kapitalstruktur och kapitaltilldelning.

Under 2022 har Hemnet återfört 374 miljoner kronor till våra aktie­ägare, genom en kombination av utdelning och ett aktie­återköpsprogram. Aktie­återköpsprogrammet pågår fram till årsstämman 2023 och alla återköpta aktie­r kommer att kunna lösas in på årsstämman, vilket är ett bevis på Hemnets starka kassagenerering och konsekventa aktie­återköp.

Vi bibehåller vår position som ett av Sveriges starkaste varumärken och som den ledande svenska bostads­portalen genom ett genomsnittligt antal besök på 50 miljoner i månaden och 19 gånger mer trafik per annons än vår närmaste konkurrent. Fortfarande är vi dock bara i början av vår kommersialiseringsresa och har många möjligheter framför oss att nå vår fulla potential. Jag ser fram emot att fortsätta denna resa och utveckla och förbättra Sveriges största och mest relevanta bostads­plattform under 2023 tillsammans med resten av Hemnet-teamet.

Cecilia Beck-Friis, VD Hemnet