Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q1 2021

31 maj 2021

 | regulatoriska

Stark tillväxt i nettoomsättning och justerad EBITDA

Sammanfattning för perioden januari-mars 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 23,6 procent till 142,5 (115,3) MSEK

  • Justerad EBITDA ökade 57,1 procent till 57,2 (36,4) MSEK
  • Rörelseresultat minskade 3,5 procent till 13,6 (14,1) MSEK
  • Ny ersättningsmodell­ för fastighetsmäklarkontor samt ny segmenterad prismodell­ för Hemnet Bas lanserad 1 mars

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Börsnotering på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan den 27 april
  • Ingått avtal om en ny revolverande kreditfacilitet om 500 MSEK den 27 april och samtidigt löst och återbetalat den tidigare kreditfaciliteten

Finansiellt sammandrag

jan-mar

Rullande 12 månader Helår
 (MSEK, om inte annat anges) 2021 2020 Förändring slutar mar 2021 2020
Nettoomsättning 142,5 115,3 23,6% 571,3 544,1
Justerad EBITDA 57,2 36,4 57,1% 226,3 202,1
Justerad EBITDA-marginal, % 40,1% 31,6% 8,5 p.e. 39,6% 37,1%
Rörelseresultat 13,6 14,1 -3,5% 110,0 110,5
Resultat per aktie­, före utspädning, SEK1 0,07 0,06 4,8% 0,68   0,67
Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK1 0,07 0,06 4,8% 0,67   0,67
 

Resultat per aktie­ beräknat som resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktie­r under perioden. Genomsnittligt antal utestående stamaktie­r för samtliga perioder har räknats om för att justera för sammanläggning av aktie­r och fondemissioner. Beräkningen av utspädning av antalet akter för samtliga perioder baseras på ett aktie­pris om 115 SEK (dvs. det fastställda priset i börsnoteringen). Detta pris är högre än lösenpriset för de utestående teckningsoptionerna vid periodens slut (16,53 SEK) och därmed uppstår en utspädningseffekt om 352 813 aktie­r.

 

VD har ordet

Hemnets första kvartal kan sammanfattas med en stark operativ och finansiell utveckling och en framgångsrik börsnotering. Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 23,6 procent till 142,5 MSEK (115,3) och justerad EBITDA ökade med 57,1 procent till 57,2 MSEK (36,4). EBITDA ökade med 0,6 procent till 33,2 MSEK (33,0) inklusive 24,0 MSEK i jämförelsestörande poster, till allra största del relaterade till börsnoteringen. Intäkterna ökade i alla våra fyra kundkategorier drivet av en fortsatt tillväxt för våra tilläggstjänster för bostads­säljare, en justering av ersättningsmodell­en för fastighetsmäklarkontor, prisjusteringar, samt en fortsatt stark utveckling för vårt B2B-erbjudande.

Den 1 mars lanserade vi vår nya ersättningsmodell­ till fastighetsmäklarkontor. Den nya modell­en lägger större vikt vid provision för att sälja och rekommendera Hemnets tilläggstjänster, och mindre vikt på ersättning för administration av basannonsen. Detta skapar en bra möjlighet för fastighetsmäklarkontor att delta i Hemnets tillväxtresa, samtidigt som det ger incitament till försäljning av våra tilläggstjänster – ett av våra viktigaste strategiska mål. Vi har skapat en modell­ som är hållbar för fastighetsmäklare liksom för Hemnet och utrullningen har gått i enlighet med plan.

Den 1 mars tog vi också ett viktigt steg i vår prisstrategi när vi anpassade prismodell­en för basannonsen (Hemnet Bas) till resten av vår produkt­portfölj av marknadsföringspaket (Hemnet Plus och Hemnet Premium). Samtliga våra produkt­er för bostads­säljare har nu en flexibel och segmenterad prissättning, vilket ger oss förbättrade möjligheter att erbjuda rätt pris till kunderna. Detta tillsammans med produkt­utveckling, som exempelvis att öka fastighetsmäklarens möjligheter att rekommendera Hemnets produkt­er till bostads­säljare, och ett växande antal säljare som valde att uppgradera sin annons på Hemnet, bidrog till en stark ARPL-tillväxt på 26,4 procent till 1 898 SEK (1 501).

För antalet publicerade bostads­annonser ser vi en minskning i jämförelse med 2020, med 44,0 tusen annonser under årets första kvartal (46,8), till stor del beroende på ett ovanligt lågt antal villor på marknaden. När vi även lägger till april är aggregerade volymer i nivå med föregående år. Det finns vissa säsongsmässiga covid-relaterade effekter för 2020 som ska beaktas vid jämförelse av annonsvolymer med föregående år. Under 2020 såg vi ovanligt höga volymer under första kvartalet, framförallt i mars, då bostads­säljare oroade sig för en nedstängning av samhället. I april och maj stannade marknaden av vilket ledde till en nedgång i antalet annonser, följt av en ökning under andra halvåret, vilket resulterade i att de totala annonsvolymerna för 2020 översteg föregående år.

Hemnet-teamet och jag var stolta över att ta bolaget till sitt nya hem på Nasdaq Stockholm Large Cap den 27 april. Noteringen av Hemnet är en viktig milstolpe och jag vill tacka alla våra nuvarande och nya aktieägare för förtroendet de har visat oss. Jag ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans!

Vi fortsätter att ha starkt momentum och förväntar oss att nettoomsättningen i andra kvartalet 2021 också kommer att visa en ökning jämfört med året innan som är över den högre delen av intervallet i Koncernens finansiella mål om 15-20 procent. Den ökade omsättningen fortsätter att drivas av tillväxt i ARPL till följd av ökad konvertering till våra tilläggstjänster för bostads­säljare, prisjusteringar, samt en stark utveckling för våra B2B-intäkter.

Cecilia Beck-Friis
VD
Maj 2021

 

*****************************************

Webcast 
Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på hemnetgroup.se. I samband med rapporten inbjuds till en webcast klockan 10.00 CET där Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och CFO Carl Johan Åkesson presenterar och kommenterar resultatet. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 
 
Presentationen kan följas i direktsändning på https://tv.streamfabriken.com/hemnet-q1-2021 där den även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Du som vill ställa frågor efter presentationen behöver delta via telefon genom att ringa +46 8 566 42 703. Fler deltagarnummer med andra landskoder finns på denna länk. Frågor kan också på förhand ställas till [email protected]

*****************************************

För mer information kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected]


Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Stockholm Nasdaq (“HEM”). 

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram


 

Bilder

  • Cecilia_Nov 11-1 (1).jpg