Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q4 2021

1 februari 2022

 | regulatoriska

Stark tillväxt i nettoomsättning och justerad EBITDA

Sammanfattning för perioden oktober-december 2021

 • Nettoomsättningen ökade 24,2 procent till 177,3 (142,7) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 76,3 procent till 84,6 (48,0) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade 175,3 procent till 64,7 (23,5) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 45,0 procent till 3 029 (2 089) SEK

Sammanfattning för perioden januari-december 2021

 • Nettoomsättningen ökade 33,8 procent till 728,1 (544,1) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 75,7 procent till 355,0 (202,1) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade 102,6 procent till 223,9 (110,5) MSEK
 • Ny ersättningsmodell­ för fastighetsmäklarkontor samt ny segmenterad prismodell­ för Hemnet Bas lanserad 1 mars
 • Börsnotering på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan den 27 april
 • Ingått avtal om en ny 500 MSEK revolverande kreditfacilitet (”RCF”) den 27 april och samtidigt löst och återbetalat den tidigare kreditfaciliteten
 • I linje med bolagets utdelningspolicy föreslår styrelsen en utdelning om 0,55 (-) SEK per aktie­, motsvarande cirka en tredjedel av resultat per aktie­, samt avser att lämna förslag till stämman om återköp av upp till tio procent av utestående aktie­r
   

Finansiellt sammandrag

okt-dec jan-dec
(MSEK, om inte annat anges) 2021 2020 Förändring 2021 2020 Förändring
Nettoomsättning 177,3 142,7 24,2% 728,1 544,1 33,8%
Justerad EBITDA* 84,6 48,0 76,3% 355,0 202,1 75,7%
Justerad EBITDA-marginal*, % 47,7% 33,6% 14,1 p.e. 48,8% 37,1% 11,7 p.e.
Rörelseresultat* 64,7 23,5 175,3% 223,9 110,5 102,6%
Resultat per aktie­, före utspädning, SEK1 0,49 0,14 250,0% 1,55 0,67 131,3%
Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK1 0,49 0,14 250,0% 1,55 0,67 131,3%

* Alternativa nyckeltal, se sidor 20-22 för beräkning och definitioner.

1 Beräkningen av utspädning av antalet aktie­r görs baserat på det antal dagar som optionsprogrammen varit aktiva under respektive period. Då ingen börskurs finns tillgänglig att ställa mot lösenkursen och antalet teckningsoptioner är begränsat i förhållande till antalet stamaktie­r har utspädningseffekten av optionsprogram för perioder före Hemnets börsnotering 27 april 2021 beräknats utifrån maximal teoretisk utspädning. För perioder efter 27 april 2021 baseras utspädningseffekten på det genomsnittliga aktie­priset under respektive period.
 

VD har ordet

När Hemnet presenterar sitt resultat för 2021, inklusive fjärde kvartalet, summerar vi det mest intensiva och framgångsrika året i företagets historia. Vi har hållit en hög utvecklingstakt under hela året med många viktiga förändringar när det kommer till produkt­er, paketering och prissättning. Mot bakgrund av en stark kundefterfrågan från både konsumenter och affärspartners har vi överträffat vårt finansiella tillväxtmål för helåret och ökat vår lönsamhet till att ligga i linje med vårt finansiella lönsamhetsmål. Vi inleder det nya året med stor tillförsikt om att bibehålla detta momentum när vi fortsätter arbetet med att skala och utveckla vår verksamhet. 

Resultatet för det fjärde kvartalet drevs av våra intäkter från bostads­annonser (Hemnet Bas) och tilläggstjänster för bostads­säljare. Nettoomsättningen ökade med 24,2 procent till 177,3 (142,7) MSEK och justerad EBITDA ökade med 76,3 procent till 84,6 (48,0) MSEK. Sett till helåret uppgick nettoomsättningen till 728,1 MSEK vilket innebär en tillväxt med 33,8 procent från föregående år, och justerad EBITDA till totalt 355,0 MSEK, en ökning med 75,7 procent.

Under det senaste året har våra tilläggstjänster ökat i popularitet och för det fjärde kvartalet uppgraderade mer än var tredje bostads­säljare sin annons till Hemnet Plus eller Hemnet Premium, motsvarande andel för samma period 2020 var 20 procent. Sett till det fjärde kvartalet nästan fördubblades intäkterna från tilläggstjänster för bostads­säljare jämfört med samma kvartal året innan. Denna utveckling är ett resultat av ständiga produkt­förbättringar, där vi under året har gjort Hemnet Plus och Premium-annonser ännu mer synliga, byggt upp ett smidigare köpflöde och förbättrat hur fastighetsmäklare kan rekommendera dessa produkt­er till sina kunder.

Vi fortsätter att generera tillväxt från Hemnet Bas drivet av vår segmenterade prismodell­. Antalet bostads­annonser sjönk något (-1,5 procent) för kvartalet men låg över nivåerna före Covid, och ökade med 4,8 procent för helåret jämfört med 2020. Tillväxten av tilläggstjänster för bostads­säljare och Hemnet Bas lyfte den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt (ARPL) under fjärde kvartalet med 45,0 procent till 3 029 (2 089) SEK.

Tittar vi på försäljningen av reklamtjänster och övriga intäkter ser vi en fortsatt stark efterfrågan från fastighetsmäklare, medan intäkter från bostads­utvecklare och övriga annonsörer minskar. När vi nu gått in i det nya året har vi accelererat vårt fokus på att förbättra vårt erbjudande och marknadsföringsmöjligheter för våra företagskunder, i synnerhet fastighetsmäklare och bostads­utvecklare.

Jag är stolt över hela teamet och vad vi under året har lyckats åstadkomma tillsammans i form av konstant utveckling och framåtrörelse. Vi har utöver ett stark operationellt resultat även genomfört en framgångsrik notering på Nasdaq Stockholm, och därigenom fått visa upp vårt fina bolag och välkomna nya aktieägare. Under året har Hemnet i genomsnitt haft över 60 miljoner besök i månaden till våra appar och webbplats, vilket gör oss till en av Sveriges mest besökta digitala plattformar, och en självklar del av landets bostads­marknad. Detta förtroende och den position vi har på den svenska bostads­marknaden ger oss mycket goda möjligheter att fortsätta den resa vi fortfarande bara är i början av.
 

Cecilia Beck-Friis
VD
Februari 2022

 

*****************************************

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på hemnetgroup.se

I samband med rapporten inbjuds till en webcast klockan 10.00 CET där Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och CFO Carl Johan Åkesson presenterar och kommenterar resultatet. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Presentationen kan följas i direktsändning på https://tv.streamfabriken.com/hemnet-q4-2021 där den även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Du som vill ställa frågor efter presentationen behöver delta via telefon genom att ringa +46 8 566 42 703. Fler deltagarnummer med andra landskoder finns på denna länk. Frågor kan också på förhand ställas till [email protected].

*****************************************

För mer information kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected]
 

Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2022 kl. 08:00 CET.
 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Stockholm Nasdaq (“HEM”). 
 

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

Bilder

 • Cecilia_Nov 11-1 (1).jpg