Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Högt köptryck på bostads­marknaden i januari

11 februari 2021

 | icke regulatoriska


 

Lägre utbud och högre köptryck. Så kan bostads­marknaden i januari 2021 sammantfattas.

I januari fanns det 16 929 bostads­rätter ute till salu på Hemnet. Det är 4 procent lägre än under januari månad i fjol och den lägsta nivån under en januarimånad på fyra år. Det relativt låga utbudet under inledningen av året är framför allt ett resultat av snabbare säljtider.


 

Även i Skåne minskade utbud på årsbasis. Där var utbudet i januari 7 procent lägre än i januari i fjol. I Västra Götaland och Stockholm däremot var utbudet av bostads­rätter i januari något högre än motsvarande månad i fjol. 

På villamarknaden fortsätter utbudet ligga väsentligt lägre än tidigare år. Jämfört med i januari i fjol var utbudet i riket nu i januari 26 procent lägre. 

Högt köptryck på marknaden

Det fortsätter att säljas mycket i förhållande till hur mycket som kommer ut på marknaden. På villamarknaden var relationen sålda villor i förhållande till publicerade villor, 99 procent i januari (räknat på 12 månaders glidande summering). Det är i praktiken så högt det går att ligga över tid då det inte kan säljas fler bostäder än vad som publiceras. Det är tydligt att ökningen av villaförsäljningar i förhållande till publicerade villaannonser tog fart under inledningen av pandemin i Sverige. Utvecklingen på bostads­rättsmarknaden visar också på en ökning av andelen sålda i förhållande till publicerade under fjolåret, och som nu även fortsatt i år. Skillnaden i jämförelse med villamarknaden är dock att det på bostads­rättssidan kan ses en tydlig dipp under våran 2020 när pandemioron sannolikt skapade en försiktighet på marknaden. Sedan dess har dock marknaden tydligt vänt uppåt igen och med den även säljvolymerna.Detta mått kan ses som en indikation på att vi nu tydligt befinner oss i vad man kan kalla “säljarnas marknad” där efterfrågan är hög i förhållande till utbudet. 

Ökad skillnad mellan utgångspris och slutpris

Det höga trycket på marknaden under inledningen av året ger också effekt på skillnaden mellan utgångspris och slutpris. Då efterfrågan är hög relativt sett till utbudet blir det fler intressenter per bostad och då tenderar budgivningarna intensifieras. Detta har varit tydligt nu under årets början. 

Den genomsnittliga ökningen från utgångspris till slutpris för villor, var i januari 8 procent. Att jämföra med 2 procent i januari för ett år sedan. För villor är detta också den högsta noterade genomsnittliga ökningen så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. För bostads­rätter var motsvarande uppgång i januari 7 procent. Det är en halv procentenhet mer än i januari i fjol och den högsta noteringen sedan september 2017.


Stockholm var det län som hade den högsta genomsnittliga ökningen mellan utgångspris och slutpris under januari månad. Där ökade priserna för en genomsnittlig bostads­rätt med 10,1 procent från utgångspris till slutpris. Motsvarande siffra i Skåne var 4,6 procent. I båda dessa län är detta den högsta siffran sedan augusti 2017.

I Västra Götalands län var uppgången från utgångspris till slutpris i januari 6,2 procent för en genomsnittlig bostads­rätt. 

Mer än varannan bostads­köpare tror på stigande priser

Prisförväntningar bland köpare i Hemnets Köparbarometer fortsatte upp i februari månads undersökning. Det är nu, för första gången, mer än varannan (51 procent) av de tillfrågade köparna som uppger att de tror på stigande priser den kommande sexmånadersperioden.Efter att prisförväntningarna har legat på en hög men relativt stabil nivå under hösten ökade de tydligt i februari. Jämfört med föregående månad är det en ökning med 5 procentenheter, samtidigt som andelen köpare som tror på sjunkande priser låg kvar på 14 procent. 


Hemnets Köparbarometer bygger på en enkät som går ut till besökare på Hemnets bostads­sök i början på varje månad. De respondenter som uppger att de planerar att köpa bostad inom sex månader får frågan: ”Hur tror du att bostads­priserna utvecklas i ditt område de kommande sex månaderna?” Totalt besvaras enkäten av mellan 2 000 och 3 000 personer varje månad. (Under mars och april månad 2020 genomfördes dessutom en extra undersökning i mitten av respektive månad.)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Holmberg, marknadsanalytiker Hemnet [email protected] 072-55 88 050

Bilder

  • Hus.jpg
  • Utbud bostadsra¨tter - Hemnet.png
  • Sa°lda bosta¨der i fo¨rha°llande till publicerade - Hemnet.png
  • Skillnad utga°ngspris slutpris - Hemnet.png
  • Ko¨parbarometern - Hemnet.png