Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Återköp av aktie­r i Hemnet under den 20 - 24 juni, 2022 (v.25)

27 juni 2022

 | regulatoriska

Hemnet Group AB (publ) (LEI-kod: 5493008VIU67J3HUAR07) ("Hemnet") har under den 20 till den 24 juni 2022 återköpt sammanlagt 32 000 egna stamaktie­r (ISIN-kod: SE0015671995) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Hemnets styrelse i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 450 000 000 kronor som Hemnet tillkännagav den 13 maj 2022. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen"). Syftet med återköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktie­kapitalet. 

Stamaktie­r i Hemnet har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktie­r) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
20-juni-2022 5 000 118,4585 592 292
21-juni-2022 15 000 116,1800 1 742 700
22-juni-2022 9 000 112,8942 1 016 048
23-juni-2022 3 000 116,4421 349 326
24-juni-2022 - - -


Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hemnets räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Hemnets innehav av egna aktie­r per den 24 juni 2022 till 278 420 stamaktie­r. Det totala antalet aktie­r i Hemnet är 101 131 478.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.För mer information, kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E:
[email protected]

IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E:
[email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E:
[email protected]  


Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

Bilder

  • 33-Hemnet_Ciceron_HIGHRES_033.jpg