Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q1 2022

28 april 2022

 | regulatoriska


Sammanfattning för perioden januari-mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade 26,0 procent till 179,6 (142,5) MSEK
  • Justerad EBITDA ökade 49,5 procent till 85,5 (57,2) MSEK
  • Rörelseresultat ökade 398,5 procent till 67,8 (13,6) MSEK
  • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 41,3 procent till 2 681 (1 898) SEK
     
jan-mar Rullande 12 mån Helår
(MSEK, om inte annat anges) 2022 2021 Förändring slutar mar 2022 2021
Nettoomsättning 179,6 142,5 26,0% 765,2 728,1
Justerad EBITDA* 85,5 57,2 49,5% 383,3 355,0
Justerad EBITDA-marginal*, % 47,6% 40,1% 7,5 p.e. 50,1% 48,8%
Rörelseresultat* 67,8 13,6 398,5% 278,1 223,9
Resultat per aktie­, före utspädning, SEK1 0,52 0,07 642,9% 2,00 1,55
Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK1 0,52 0,07 642,9% 2,00 1,55
Kassaflöde från den löpande verksamheten 72,7 11,8 516,1% 295,9 235,0

* Alternativa nyckeltal, se sidor 14-16 för beräkning och definitioner.

1 Beräkningen av utspädning av antalet aktie­r görs baserat på det antal dagar som optionsprogrammen varit aktiva under respektive period. Då ingen börskurs finns tillgänglig att ställa mot lösenkursen och antalet teckningsoptioner är begränsat i förhållande till antalet stamaktie­r har utspädningseffekten av optionsprogram för perioder före Hemnets börsnotering 27 april 2021 beräknats utifrån maximal teoretisk utspädning. För perioder som inleds efter 27 april 2021 baseras utspädningseffekten på det genomsnittliga aktie­priset under respektive period


VD har ordet

Höjdpunkter från verksamheten

  • Stark tillväxt i genomsnittlig intäkt per publicerat objekt (ARPL), vilken ökade med 41,3 procent till 2 681 kr (1 898).
  • Antalet bostads­annonser ökade med 3,9 procent jämfört med samma period föregående år och ett rekord för antalet bostads­annonser i mars.
  • Ny sektion lanserad som lyfter fram fastighetsmäklare i området och skapar nya möjligheter för bostads­säljare och fastighetsmäklare att hitta varandra på Hemnet.

Kommentarer
Hemnets nettoomsättning för det första kvartalet 2022 ökade med 26,0 procent till 179,6 MSEK (142,5) och justerad EBITDA ökade med 49,5 procent till 85,5 MSEK (57,2).

Intäkterna från bostads­säljare växte med 47,1 procent, där allt fler bostads­säljare valde att maximera sina bostäders synlighet på Hemnet. Denna ökade efterfrågan drivs också av våra produkt­förbättringar som gör tjänster som Hemnet Plus och Hemnet Premium alltmer värdefulla, i kombination med att en växande andel fastighetsmäklare rekommenderar tjänsterna via köpflödet på Hemnet. Tillsammans med den kontinuerliga fokusen på prissättning leder detta till stark tillväxt i ARPL.

Intäkterna stiger också av ett ökat antal bostads­annonser under kvartalet. Bostads­marknaden fortsätter att vara mycket aktiv, med ett rekord för antalet bostads­annonser i mars, både för lägenheter och villor samtidigt som utgångspriserna är rekordhöga. Även om det nu råder viss osäkerhet kring makroekonomiska faktorer är Sveriges bostads­marknad mycket effektiv och transparent och den har även visat sig vara relativt stabil över tid.

Intäkterna från övriga kunder minskade med 2,6 procent under kvartalet. Detta beror till största del på en minskning av trafiken vid en jämförelse med ett mycket starkt 2021. Vi växer samtidigt intäkterna från vår viktigaste kundgrupp, fastighetsmäklare, vilket är ett tydligt kvitto på hur Hemnet fortsätter att vara den primära samarbetspartnern för fastighetsmäklarbranschen.

Vad gäller produkt­ så lanserade vi en ny sektion på Hemnet där vi listar mäklare i området baserat på senast inrapporterade slutpris. Genom listan blir det enklare för våra besökare att komma i kontakt med en lokal fastighetsmäklare, samtidigt som vi har skapat ytterligare en relevant plats för mäklare att bygga sitt varumärke på Hemnet. Detta är en sektion vi kommer att fortsätta utveckla under året. Vi har under kvartalet även arbetat med att förbättra och förtydliga vårt erbjudande för nyprodukt­ion, där vi inom kort kommer att lansera ett antal nyheter. Vårt produkt­fokus på företagskunder ligger fast för 2022, där vi kommer att utöka vårt erbjudande av tjänster som genererar nya affärsmöjligheter för våra partners.

Avslutningsvis, ser jag fram emot att hylla alla fantastiska prestationer inom bostads­branschen i maj när Hemnet åter står värd för Sveriges största bostads­gala Guldhemmet.

Cecilia Beck-Friis
VD
April 2022

 

*****************************************
Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på hemnetgroup.se

I samband med rapporten inbjuds till en webcast klockan 10.00 CET där Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och CFO Carl Johan Åkesson presenterar och kommenterar resultatet. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Presentationen kan följas i direktsändning på https://tv.streamfabriken.com/hemnet-q1-2022 där den även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Du som vill ställa frågor efter presentationen behöver delta via telefon genom att ringa +46 8 566 42 703. Fler deltagarnummer med andra landskoder finns på denna länk. Frågor kan också på förhand ställas till [email protected]

*****************************************

För mer information kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected]


Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08:00 CET.
 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”). 

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

Bilder

  • Hemnet_Cecilia_dec 2020-14.jpg