Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet utnyttjar återköpsbemyndigande

27 april 2023

 | regulatoriska

Styrelsen för Hemnet Group AB (publ) ("Hemnet") har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2023 för återköp av Hemnets egna aktie­r i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.
 

Förvärv av aktie­r inom ramen för aktieåterköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen"). Förvärv av aktie­r kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Hemnet vad avser tidpunkt för förvärven av Hemnets aktie­r.

 

För aktieåterköpsprogrammet gäller följande villkor:

  • Högst så många av bolagets egna stamaktie­r att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktie­rna i bolaget får förvärvas. Det högsta sammanlagda förvärvsbeloppet är 450 000 000 kronor.
  • Förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Nordic Main Market Rulebook, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Aktie­rna ska förvärvas till ett pris per aktie­ inom det på Nasdaq Stockholm vid förvärvstillfället gällande kursintervall, vilket avser intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
  • Förvärv av aktie­r kan göras fram till dagen för årsstämman 2024.
  • Betalning av aktie­rna ska ske kontant.

Syftet med återköpen inom ramen för aktieåterköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktie­kapitalet. Följaktligen avser styrelsen att till årsstämman 2024 föreslå att de återköpta aktie­rna dras in.

 

Hemnets nuvarande innehav av egna aktie­r

Hemnet innehar för närvarande 3 114 549 egna aktie­r, varav 2 780 428 aktie­r ska dras in i enlighet med årsstämmans beslut. Det totala antalet aktie­r i bolaget är 101 131 478.

 

 

 


För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 


Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram


 

Dokument

Bilder

  • Fasadbild Sergelgatan - Hemnet.jpg