Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Rättelse: Återköp av aktie­r i Hemnet under den 14 - 18 augusti, 2023 (v.33)

21 augusti 2023

 | regulatoriska

I den svenska versionen av pressmeddelandet som Hemnet Group AB (publ) publicerade klockan 16:30 den 21 augusti fanns ett felaktigt värde för det totala antalet återköpta aktie­r avseende vecka 33. Det korrigerade pressmeddelandet finns nedan: 

 

Hemnet Group AB (publ) (LEI-kod: 5493008VIU67J3HUAR07) ("Hemnet") har under den 14 till den 18 augusti 2023 återköpt sammanlagt 49 355 egna stamaktie­r (ISIN-kod: SE0015671995) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Hemnets styrelse i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 450 000 000 kronor som Hemnet tillkännagav den 27 april 2023. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen"). Syftet med återköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktie­kapitalet.

 

Stamaktie­r i Hemnet har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktie­r)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

14-augusti-2023

355

192,0000

68 160

15-augusti-2023

17 000

190,5734

3 239 748

16-augusti-2023

12 000

190,6510

2 287 813

17-augusti-2023

10 000

187,9302

1 879 302

18-augusti-2023

10 000

185,7229

1 857 229

 

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hemnets räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Hemnets innehav av egna aktie­r per den 18 augusti 2023 till 1 062 539 stamaktie­r. Det totala antalet aktie­r i Hemnet är 98 351 050.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. 

För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 

IR-förfrågningar
Anders Örnulf, CFO
M: +46 72 732 10 12
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 


Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram


 

Bilder

  • Ystad_gata.jpg