Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Fyra av tio bostads­sökare vill bo på landsbygden

13 juni 2024

 | icke regulatoriska

Bostads­sökare vill i hög utsträckning bo på landsbygden. Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika åldersgrupper och utifrån familjesituation. Det är några av de resultat som framkommit från den undersökning som Hemnet gjort bland över 4 600 bostads­sökare och som sammanfattas i rapporten Så vill svenskarna bo 2024.

Av de tillfrågade bostads­sökarna uppgav 43 procent landsbygd
på frågan var de helst skulle vilja bo. I den yngsta ålderskategorin är viljan att bo på landsbygden som lägst. Bland dem är det en fjärdedel (25 procent) att de vill bo på landsbygden. Att jämföra med varannan (49 procent) i åldersgruppen 55-64 år.

Bland de yngre är det istället storstäderna som lockar. Mer än varannan i åldersgruppen upp till och med 24 år
vill bo i storstäderna och 43 procent i de centrala delarna av storstäderna.

Förutom frågan om var man vill bo, ställdes i undersökningen också frågan om hur lång tid man kan tänka sig att pendla till arbete eller studier. Den generella bilden är att man ogärna pendlar längre än en halvtimme enkel väg. En tredjedel av respondenterna svarade att de kan tänka sig pendla upp till 30 minuter enkel väg.


“Det finns en tydlig paradox kring de preferenser som finns på dagens bostads­marknad. Det är de yngsta och därmed de som generellt har de sämsta ekonomiska förutsättningarna som i högst utsträckning vill bo i storstädernas centrala delar där också bostads­priserna är som högst. Medan de äldre åldersgrupperna som generellt har högre löner och större förmögenhet väljer bort de dyrare områdena till förmån för landsbygden där bostads­priserna är långt mycket lägre”, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

 

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta

Erik Holmberg, marknadsanalytiker Hemnet

M: +46 72-55 88 050

E: [email protected]

 
Om Hemnet

Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Stockholm Nasdaq (“HEM”).

 www.hemnet.se

 


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / X / Linkedin / Instagram

 

 

 

Bilder

  • Husbild.jpg