Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q1 2024

23 april 2024

 | regulatoriska

Sammanfattning för perioden januari-mars 2024

  • Nettoomsättningen ökade med 33,3 procent till 253,4 (190,1) MSEK
  • EBITDA ökade 37,3 procent till 119,7 (87,2) MSEK
  • Rörelseresultat ökade 45,2 procent till 98,9 (68,1) MSEK
  • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 32,5 procent till 4 911 (3 706) SEK
jan-mar Rullande 12 mån Helår
(MSEK, om inte annat anges) 2024 2023 Förändring Slutar mar 2024 2023
Nettoomsättning 253,4 190,1 33,3% 1 068,0 1 004,7
EBITDA* 119,7 87,2 37,3% 558,0 525,5
EBITDA-marginal*, % 47,2% 45,9% 1,3 p.e. 52,2% 52,3%
Rörelseresultat* 98,9 68,1 45,2% 479,0 448,2
Resultat efter skatt 72,4 50,7 42,8% 360,4 338,7
Resultat per aktie­, före utspädning, SEK1 0,75 0,51 46,2% 3,71 3,48
Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK1 0,75 0,51 45,7% 3,71 3,48
Kassaflöde från den löpande verksamheten 90,5 73,7 22,8% 412,7 395,9

* Alternativa nyckeltal, se sidor 15-17 för beräkning och definitioner.

1 Beräkningen av utspädning av antalet aktie­r görs baserat på det antal dagar som optionsprogrammen varit aktiva under respektive period.

VD har ordet

Hemnet levererade starka resultat för årets första kvartal, drivet av en växande efterfrågan på våra tilläggsprodukt­er för bostads­säljare samt en ökning av antalet publicerade bostads­annonser. Ökningen av annonser är kopplad till en generellt högre aktivitet på marknaden, med fler transaktioner, stigande bostads­priser och ett mer positivt sentiment bland konsumenter, där antalet bostads­köpare som förväntar sig att priserna ska öka eller bibehållas nu är 45%, det högsta sedan september 2020.

Intäkterna från bostads­säljare ökade med 49,1 procent, och ARPL ökade med 32,5 procent. Försäljningen av Hemnet Premium fortsatte att öka och den växande efterfrågan ledde till en mer än fördubblad konvertering jämfört med samma period förra året. Vidare ökade antalet publicerade bostads­annonser med 11 procent som ett resultat av ett ökat förtroende för bostads­marknaden.

Fastighetsmäklare är Hemnets viktigaste partners som vi fokuserar på att bygga starka relationer med. Efter förra kvartalets tillkännagivande om uppdateringen av ersättnings- och provisionsmodell­en har vi vidtagit flera initiativ för att säkerställa en smidig övergång, särskilt för fastighetsmäklarkontor, till den nya modell­en. Vi har också påbörjat den gradvisa implementeringen av vårt helt digitala flöde som kommer att förenkla och effektivisera köp- och publiceringsprocessen för alla bostads­säljare och mäklare. 

Många av våra B2B-kunder, särskilt bostads­utvecklare, fortsätter att påverkas av osäkerhetsfaktorer på marknaden. Detta återspeglas i lägre försäljning av våra display-annonseringsprodukt­er. Nedgången kompenserades delvis av fortsatt intäktstillväxt från våra Hemnet-unika B2B-produkt­er.

Under kvartalet har vi fortsatt förbättra konsumentupplevelsen på Hemnet, till exempel genom att förbättra kartor, uppdatera appnavigeringen och inkludera energiklassificering för bostäder i resultatlistan, vilket uppmuntrar våra besökare att beakta miljöaspekter när de letar efter ett nytt hem.

Med 40 miljoner besök i månaden är Hemnet Sveriges främsta bostads­portal som sammanför den största koncentrationen av säljare och köpare för att skapa effektiva bostads­affärer. Vi bibehåller vår marknadsledande position genom att hålla oss till vår tillväxtplan där vi fortsätter att investera i produkt­utveckling, förbättringar i konsument- och kundupplevelse samt i stärkta relationer med mäklare.

Cecilia Beck-Friis
VD
April 2024

*****************************************

I samband med rapporten presenterar Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och CFO Anders Örnulf resultatet klockan 10.00 CET. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen kan följas i direktsändning via nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. 
https://ir.financialhearings.com/hemnet-q1-report-2024 

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor, samt via chattfunktion­en i webcast. 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048618

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på hemnetgroup.se

*****************************************

För mer information kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

Jessica Sjöberg, Chief Communication and Brand Officer
M: +46 730689933
E: [email protected]

IR-förfrågningar
Anders Örnulf, CFO
M: +46 72 732 10 12
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl. 08:00 CET.
 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”). 


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / X / Linkedin / Instagram

Bilder

  • Cecilia Beck-Friis, CEO Hemnet.jpg