Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnets Köparbarometer januari 2024: Tydlig ökning av boprisförväntningarna

3 januari 2024

 | icke regulatoriska

Av de tillfrågade bostads­köparna i Hemnets Köparbarometer för januari, uppgav 28 procent att de tror på stigande bostads­priser de kommande sex månaderna. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med motsvarande mätning i december. Inte sedan april 2022, månaden innan Riksbanken började höja styrräntan, har andelen köpare som tror på stigande priser varit högre.

 

Andelen köpare som uppgav att de tror på sjunkande bostads­priser föll samtidigt med 9 procentenheter. Från 31 procent i december till 22 procent nu i januari. Sammantaget innebär det ett nettotal (skillnaden mellan de som tror på stigande och sjunkande priser) på +6 procentenheter. En ökning med 14 procentenheter sedan december månads mätning och det är nu fler köpare som tror på stigande än sjunkande priser för första gången sedan april 2022.

 

Andel köpare som tror på:

stigande priser: 27,8 procent (23,3% föregående månad)

sjunkande priser: 22,1 procent (31,4% föregående månad)

oförändrade priser: 50,1 procent (45,3% föregående månad)

 

Det är framför allt i Stockholm som boprisförväntningarna ökade i januari. Stockholm är nu också det av de undersökta områdena där prisförväntningarna är starkast, med en nettosiffra på +15 procentenheter. Att jämföra med -7 procentenheter i december och vi noterar nu den högsta nivån i Stockholm sedan februari 2022. 

 

I undersökningen uppgav 47 procent av de tillfrågade besökarna att de planerar att köpa bostad de kommande sex månaderna. Det är den högsta noterade köpintentionen under de drygt sex åren som undersökningen gjorts.

 

Erik Holmberg, Marknadsanalytiker på Hemnet, kommenterar:

"Detta är en tydlig ökning i köparnas boprisförväntningar. För första gången sedan Riksbanken började höja styrräntan från noll, i april 2022, har vi nu fler köpare som tror på stigande än sjunkande bopriser. Att rekordmånga också planerar att köpa bostad får också ses som en positiv signal för aktiviteten på marknaden framöver. Köparna tar fasta på att räntan sannolikt toppat och det indikerar en ökad motivation att agera framöver och stärker bilden av att boprisnedgången är över.”.

 

 

Chart

 

Hemnets Köparbarometer gick ut till 2 308 respondenter mellan 1-3 januari.

 

  

För mer information, kontakta:


Kontaktperson

Erik Holmberg, marknadsanalytiker Hemnet

M: +46 72-55 88 050

E: [email protected]

 

Om Hemnets Köparbarometer:

Köparbarometern är en undersökning där besökare på hemnet.se, som planerar att köpa en bostad, svarar på frågan ”Hur tror du att bostads­priserna utvecklas där du bor, de närmaste 6 månaderna?”. Undersökningen har minst 600 respondenter och genomförs en gång i månaden. Den första undersökningen genomfördes i september 2017.


Om Hemnet

Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Stockholm Nasdaq (“HEM”). www.hemnet.se

 
Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / X / Linkedin / Instagram

Dokument

Bilder

  • Hemnets Ko¨parbarometer (31).png