Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q1 2023

26 april 2023

 | regulatoriska

Sammanfattning för perioden januari-mars 2023
 

 • Nettoomsättningen ökade 5,8 procent till 190,1 (179,6) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 2,0 procent till 87,2 (85,5) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 0,4 procent till 68,1 (67,8) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 38,2 procent till 3706 (2681) SEK
 • Som tidigare har meddelats kommer Anders Örnulf att tillträda som ny CFO. Hans tillträdesdag är nu satt till den 2 maj 2023

 

 

jan-mar

Rullande
12 mån

Helår

(MSEK, om inte annat anges)

2023

2022

Förändring

slutar mar 2023

2022

Nettoomsättning

190,1

179,6

5,8%

899,7

889,2

Justerad EBITDA*

87,2

85,5

2,0%

449,8

448,1

Justerad EBITDA-marginal*, %

45,9%

47,6%

-1,7 p.e.

50,0%

50,4%

Rörelseresultat*

68,1

67,8

0,4%

377,8

377,5

Resultat efter skatt

50,7

52,5

-3,4%

292,0

293,8

Resultat per aktie­, före utspädning, SEK

0,51

0,52

-1,9%

2,93

2,93

Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK1

0,51

0,52

-1,9%

2,93

2,93

Kassaflöde från den löpande verksamheten

73,7

72,7

1,4%

357,0

356,0


* Alternativa nyckeltal, se sidor 15-17 för beräkning och definitioner.  

1 Beräkningen av utspädning av antalet aktie­r görs baserat på det antal dagar som optionsprogrammen varit aktiva under respektive period.
 

VD har ordet

 Höjdpunkter från verksamheten

 • Intäkter från bostadsäljare ökar med 11,7 procent trots en kraftig nedgång av antalet nypublicerade bostads­annonser på 19,3 procent drivet av makroekonomiska faktorer.
 • Den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt (ARPL) ökade med 38,2 procent till 3 706 (2 681) SEK, framförallt drivet av fortsatt ökad efterfrågan för tilläggstjänster.
 • Justerad EBITDA ökade med 2,0 procent till 87,2 (85,5) MSEK vilket ger en justerad EBITDA-marginal på 45,9 procent (47,6). Den lägre ökningstakten förklaras främst av färre bostads­annonser i kombination med fortsatta investeringar i produkt­utveckling. 
   

Kommentarer

Hemnet fortsätter att växa och ökade nettoomsättningen med 5,8 procent under årets första kvartal i en mycket utmanande marknad. Under kvartalet publicerades 19,3 procent färre bostads­annonser än 2022, vilket var en period då vi såg hög aktivitet på marknaden. Normalt är den svenska bostads­marknaden mycket stabil volymmässigt, dock är denna nedgång det största volymtappet från ett år till ett annat under hela perioden där Hemnet har sammanhängande data. Bidragande orsaker till detta är en utbredd oro och osäkerhet kring ränteläget samt ett generellt ökat kostnadstryck på hushållen som medför att vissa konsumenter är fortsatt avvaktande kring att sälja och köpa bostad.

Trots marknadsläget och lägre annonsvolymer ökar våra intäkter från bostads­säljare under kvartalet med 11,7 procent. Vi fortsätter att öka den genomsnittliga intäkten för varje publicerad bostads­annons på Hemnet och ARPL växer för kvartalet med 38,2 procent. Tillväxten är en effekt av ökad försäljning av våra större annonspaket och tilläggstjänsten Förnya annons, liksom ett fortsatt arbete kring prissättning. Ökningen visar att våra investeringar i produkt­utveckling skapar önskad efterfrågan och ökade mervärden för våra kunder. Den ökade försäljningen av Förnya annons är exempelvis en direkt effekt av förändringar vi har gjort som gör att det går snabbare, och lättare, att starta om bostads­annonsen på Hemnet.

Intäkter från övriga kunder minskade med 6,1 procent under kvartalet. Som Sveriges femte största webbplattform sett till räckvidd och med hög relevans och affinitet, är vi väl positionerade som det bästa alternativet för de företag som vill nå ut till en bostads­intresserad publik. Vår reklamförsäljning är dock fortsatt påverkad av marknadsfaktorer där vi främst ser en minskning i intäkter från bostads­utvecklare. Från banker och tilläggstjänster för mäklare ser vi däremot en fortsatt ökning, inte minst från nya tjänster med syfte att hjälpa fastighetsmäklare att hitta nya bostads­säljare.

Vi känner stor tillförsikt i vår strategi och affärsmodell­ som bevisat sig stå stark och kunna leverera tillväxt även under tuffa marknadsförutsättningar. Genom våra fortsatta investeringar, särskilt i produkt­utveckling, står vi redo när marknaden vänder med ett ännu starkare erbjudande för att skapa fler och nya affärsmöjligheter för bostads­marknadens olika aktörer.

Cecilia Beck-Friis
VD
April 2023

 

*****************************************

I samband med rapporten inbjuds till en webcast klockan 10.00 CET där Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och Interim CFO Jens Melin presenterar och kommenterar resultatet. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen kan följas i direktsändning via nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/hemnet-group-q1-2023/register

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor, samt via chattfunktion­en i webcast. https://financialhearings.com/event/46449

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på hemnetgroup.se.


*****************************************
För mer information kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 
 

Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 08:00 CET.
 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram


 

Bilder

 • IF_5F_2046.jpg