Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q2 2022

21 juli 2022

 | regulatoriska

Sammanfattning för perioden april-juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade 26,9 procent till 269,7 (212,5) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 31,0 procent till 145,3 (110,9) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 102,7 procent till 127,5 (62,9) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 33,9 procent till 3 163 (2 363) SEK

Sammanfattning för perioden januari-juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 26,6 procent till 449,3 (355,0) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 37,3 procent till 230,8 (168,1) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 155,3 procent till 195,3 (76,5) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per objekt, ökade 36,5 procent till 2 963 (2 171) SEK
   
apr-jun jan-jun Rullande 12 mån Helår
(MSEK, om inte annat anges) 2022 2021 Förändring 2022 2021 Förändring slutar jun 2022 2021
Nettoomsättning 269,7 212,5 26,9% 449,3 355,0 26,6% 822,4 728,1
Justerad EBITDA* 145,3 110,9 31,0% 230,8 168,1 37,3% 417,7 355,0
Justerad EBITDA-marginal*, % 53,9% 52,2% 1,7 p.e. 51,4% 47,4% 4,0 p.e. 50,8% 48,8%
Rörelseresultat* 127,5 62,9 102,7% 195,3 76,5 155,3% 342,7 223,9
Resultat per aktie­, före utspädning, SEK1 0,99 0,36 175,0% 1,51 0,42 259,5% 2,63 1,55
Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK1 0,99 0,36 175,0% 1,51 0,42 259,5% 2,63 1,55
Kassaflöde från den löpande verksamheten 141,3 76,2 85,4% 214,0 88,0 143,2% 361,0 235,0

* Alternativa nyckeltal, se sidor 17-19 för beräkning och definitioner.

1 Beräkningen av utspädning av antalet aktie­r görs baserat på det antal dagar som optionsprogrammen varit aktiva under respektive period. Då ingen börskurs finns tillgänglig att ställa mot lösenkursen och antalet teckningsoptioner är begränsat i förhållande till antalet stamaktie­r har utspädningseffekten av optionsprogram för perioder före Hemnets börsnotering 27 april 2021 beräknats utifrån maximal teoretisk utspädning. För perioder som inleds efter 27 april 2021 baseras utspädningseffekten på det genomsnittliga aktie­priset under respektive period. 


VD har ordet

Höjdpunkter från verksamheten

 • Genomsnittlig intäkt per objekt (ARPL) ökade med 33,9 procent till 3 163 (2 363) SEK, då efterfrågan för våra produkt­er fortsätter att öka, i kombination med prisjusteringar för samtliga produkt­er för bostads­säljare.
 • Antalet publicerade annonser ökade med 3,2 procent jämfört med samma period förra året.
 • Intäkter från företagskunder ökade 4,3 procent då fastighetsmäklare fortsatte att investera i display, Hemnet Business och den nya sektionen för att hitta säljare. 
   

Kommentar

Nettoomsättningen ökade med 26,9 procent till 269,7 (212,5) MSEK under andra kvartalet och justerad EBITDA ökade med 31,0 procent till 145,3 (110,9) MSEK.

Intäkterna från bostads­säljare steg med 37,3 procent då andelen bostads­säljare som väljer något av våra större marknadsföringspaket, Hemnet Plus eller Hemnet Premium, fortsatte att öka. Vi fortsätter att förbättra vårt starka erbjudande för bostads­säljare och driver ARPL-tillväxt genom en kombination av produkt­utveckling, konvertering och pris.

Antalet publicerade bostads­annonser översteg fjolårets höga volymer med 3,2 procent och bidrog därmed med en tiondel av den totala tillväxten i intäkter från bostads­säljare. Trots högre inflation och räntor fortsätter alltså det höga inflödet av nya bostäder till salu.

Vi ser en förskjutning mot mer av en köparens marknad med lägre bostads­priser och längre försäljningstider. En av Hemnets styrkor är att vår affär är även väl positionerad för denna typ av marknad, eftersom vi får betalt för varje ny bostads­annons snarare än en genomförd bostads­affär. I tillägg blir våra större paket mer värdefulla när bostads­säljare vill maximera synligheten för sin bostad till salu, för att säkra en försäljning och för att få rätt pris.

Efter att ha byggt momentum vad gäller produkt­er för bostads­säljare har vi även rörelse vad gäller företagskunder. Intäkterna från övriga kunder ökade med 4,3 procent under kvartalet, och med 7,6 procent när man exkluderar jämförelsestörande poster, vilket vänder trenden från de två föregående kvartalen. Den höga efterfrågan från fastighetsmäklare för existerande produkt­er fortsatte, och för att möta den stora efterfrågan har vi börjat bygga kännedom kring den nya sektionen där mäklare kan synas för nya potentiella säljare.

Det här kvartalet, som präglats av många osäkerheter och utmaningar för företag över hela världen, har framhävt Hemnets robusta position. Med besökare som spenderade enorma 880 miljoner minuter på våra plattformar under det andra kvartalet, har vi den i särklass största och mest engagerade publiken av bostads­aktörer i Sverige, och det faktum att nio av tio bostäder som säljs i Sverige publiceras på Hemnet ger ytterligare tyngd till denna position. Vi har en stark finansiell ställning och genomförde i maj vår första utdelning som publikt bolag, samtidigt som vi lanserade ett aktieåterköpsprogram på 450 MSEK.

I augusti ser jag fram emot att välkomna nya medlemmar till vår ledningsgrupp. Vi fortsätter bygga ett allt starkare team, och vi står väl rustade för att fortsätta leverera en hållbar och lönsam tillväxt på lång sikt.
 

Cecilia Beck-Friis, VD
Juli 2022

 

*****************************************

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på hemnetgroup.se

I samband med rapporten inbjuds till en webcast klockan 10.00 CET där Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och CFO Carl Johan Åkesson presenterar och kommenterar resultatet. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Presentationen kan följas i direktsändning på https://tv.streamfabriken.com/hemnet-q2-2022 där den även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Du som vill ställa frågor efter presentationen behöver delta via telefon genom att ringa
+46 8 505 163 86 och ange pinkod 3607709#. Fler deltagarnummer med andra landskoder finns på denna länk. Frågor kan också på förhand ställas till [email protected]

*****************************************

För mer information kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected]

Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 08:00 CET.

Om Hemnnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”). 

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

Bilder

 • Cecilia_Nov 11-1 (1).jpg