Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q3 2023

25 oktober 2023

 | regulatoriska

 

Sammanfattning för perioden juli-september 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 13,9 procent till 272,0 (238,9) MSEK
 • EBITDA ökade 21,4 procent till 156,0 (128,5) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 23,4 procent till 136,9 (110,9) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 27,9 procent till 4 353 (3 404) SEK

Sammanfattning för perioden januari-september 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 6,0 procent till 729,7 (688,2) MSEK
 • EBITDA ökade 6,8 procent till 383,9 (359,3) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 6,7 procent till 326,7 (306,2) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 32,1 procent till 4 101 (3 105) SEK
   

 

jul-sep

jan-sep

Rullande 12 mån

Helår

(MSEK, om inte annat anges)

2023

2022

För-ändring

2023

2022

För-ändring

slutar
sep 2023

2022

Nettoomsättning

272,0

238,9

13,9%

729,7

688,2

6,0%

930,7

889,2

EBITDA*

156,0

128,5

21,4%

383,9

359,3

6,8%

472,7

448,1

EBITDA-marginal*, %

57,4%

53,8%

3,6 p.e.

52,6%

52,2%

0,4 p.e.

50,8%

50,4%

Rörelseresultat*

136,9

110,9

23,4%

326,7

306,2

6,7%

398,0

377,5

Periodens resultat
efter skatt

102,8

86,8

18,4%

245,4

239,3

2,5%

299,9

293,8

Resultat per aktie­, före utspädning, SEK

1,06

0,87

21,8%

2,51

2,38

5,5%

3,05

2,93

Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK

1,05

0,87

20,7%

2,50

2,38

5,0%

3,05

2,93

Kassaflöde från den löpande verksamheten

128,9

110,5

16,7%

328,3

324,5

1,2%

359,8

356,0

* Alternativa nyckeltal, se sidor 18-20 för beräkning och definitioner.

 

VD har ordet

Höjdpunkter från verksamheten 

 • Genomsnittlig intäkt per publicerat objekt (ARPL) ökade med 27,9 procent till 4 353 (3 404) SEK, drivet främst av ökad efterfrågan av tilläggstjänster som Hemnet Premium och Förnya annons.
 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 272,0 (238,9) MSEK. Intäkter från bostads­säljare ökade med 23,5 procent genom ett fortsatt arbete kring att växa ARPL samt som ett resultat av en mer normaliserad volym av bostads­annonser.
 • EBITDA ökade 21,4 procent till 156,0 MSEK (128,5), vilket resulterade i en rekordhög EBITDA marginal på 57,4 procent (53,8).

Kommentarer

Hemnets resultat för tredje kvartalet bevisar vår starka affärsmodell­ och att våra investeringar i produkt­utveckling ger resultat. Vi såg en märkbar förbättring av aktiviteten på bostads­marknaden efter en period av osäkerhet. Detta resulterade i endast en blygsam nedgång på 4 procent i publicerade bostads­annonser under tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2022, till skillnad från en 22-procentig nedgång under andra kvartalet år till år. Denna trend överensstämmer med att den svenska bostads­marknaden uppvisar långsiktig stabilitet, där perioder med lägre aktivitet följs av en motsvarande ökning i aktivitet.

Stabiliseringen av volymen nypublicerade bostads­annonser, tillsammans med en växande efterfrågan på våra tilläggstjänster, resulterade i en ökning av intäkter från bostads­säljare med 23,5 procent och i ARPL med 27,9 procent. Hemnet Premium har varit en särskilt stark drivkraft för ARPL, med nästan en fördubbling av intäkterna från förra året.

Makroekonomiska faktorer fortsatte att leda till minskade investeringar i marknadsföring och displayannonsering från våra företagskunder, vilket resulterade i en minskning av B2B-försäljningen med 13 procent. I linje med föregående kvartal fortsatte vi dock att se en stabil efterfrågan på våra tilläggstjänster från våra fastighetsmäklarpartners och bankkunder. Detta visar på vikten av ett brett och relevant B2B-erbjudande.

Vi har fortsatt att introducera nya funktion­er och produkt­er som ökar Hemnets värde för våra användare, partners och kunder. Bland de många användarfunktion­er vi har släppt i år har vi sett en ökning med 50 procent av trafiken till sålda bostäder där vi har lagt till bilder. Detta rikare innehåll gör det möjligt för våra användare att bättre undersöka marknaden. Vi har också nyligen lanserat möjligheten för bostads­säljare att betala för Hemnetannonsen när den tas bort, vilket ger ytterligare flexibilitet som uppskattas av såväl säljare som fastighetsmäklare. Dessutom har den nya “sticky bar” som visar mäklarens kontaktinformation i bostads­annonsen resulterat i en 150-procentig ökning av kontakter till mäklare direkt från Hemnet från det att vi lanserade funktion­en i andra kvartalet. Vi strävar efter att vara fastighetsmäklarnas främsta val genom att erbjuda oöverträffade produkt­er som ger dem konkurrensfördelar och hjälper dem att vinna fler affärer. I linje med detta har vi precis börjat sälja en ny reklamprodukt­, “Sålt av oss”, som gör det möjligt för fastighetsmäklarkontor att visa på sin framgång i sitt lokala område för att hjälpa dem övertyga potentiella bostads­säljare att välja dem.

Detta kvartal har vi sett positiva tecken på en mer aktiv marknad. Den kortsiktiga marknadsutvecklingen kommer sannolikt att fortsätta att påverkas av ränteutvecklingen, vilket för närvarande leder till längre annonstider och trögare försäljningar. Under perioden av osäkerhet och nedgång på marknaden har vi fortsatt att prioritera områden inom vår kontroll och förbättrat befintliga såväl som utveckla nya produkt­er. Våra ansträngningar syns tydligt genom flera nya funktion­er och produkt­er som kommer att driva vår framtida tillväxt. Kvartalets EBITDA-tillväxt på 21,4 procent, en uppgång från -3,2 procent i kvartal två, understryker ytterligare robustheten vår affärsmodell­.

Cecilia Beck-Friis, VD
Oktober 2023

*****************************************


I samband med rapporten presenterar Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och CFO Anders Örnulf resultatet klockan 10.00 CET. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.
 

Presentationen kan följas i direktsändning via nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/hemnet-q3-report-2023/register
 

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor, samt via chattfunktion­en i webcast.

https://financialhearings.com/event/46451

 

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på hemnetgroup.se.

 

*****************************************

För mer information kontakta:

Pressförfrågningar
Jessica Sjöberg, Chief Communication and Brand Officer
M: +46 730 68 99 33
E: [email protected]

Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 
IR-förfrågningar

Anders Örnulf, CFO
M: +46 72 732 10 12
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 

 

Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 08:00 CET.
 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / X / Linkedin / Instagram


 

Bilder

 • Cecilia_Nov 11-1 (1).jpg