Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q4 2023

31 januari 2024

 | regulatoriska

Sammanfattning för perioden oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 36,8 procent till 275,0 (201,0) MSEK
 • EBITDA ökade 59,5 procent till 141,6 (88,8) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 70,4 procent till 121,5 (71,3) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 46,2 procent till 5 911 (4 044) SEK

Sammanfattning för perioden januari-december 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 13,0 procent till 1 004,7 (889,2) MSEK
 • EBITDA ökade 17,3 procent till 525,5 (448,1) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 18,7 procent till 448,2 (377,5) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 37,1 procent till 4 490 (3 275) SEK
 • Total återbäring till aktieägarna om 374,0 MSEK, från utdelning och aktieåterköp
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 (1,00) SEK per aktie­, i linje med bolagets utdelningspolicy samt motsvarande cirka en tredjedel av resultat per aktie­ och en ökning om +20,0 procent
   

 

okt-dec

jan-dec

(MSEK, om inte annat anges)

2023

2022

Förändring

2023

2022

Förändring

Nettoomsättning

275,0

201,0

36,8%

1004,7

889,2

13,0%

EBITDA*

141,6

88,8

59,5%

525,5

448,1

17,3%

EBITDA-marginal*, %

51,5%

44,2%

7,3 p.e.

52,3%

50,4%

1,9 p.e.

Rörelseresultat*

121,5

71,3

70,4%

448,2

377,5

18,7%

Resultat efter skatt

93,3

54,5

71,2%

338,7

293,8

15,3%

Resultat per aktie­, före utspädning, SEK1

0,96

0,55

74,5%

3,47

2,93

18,4%

Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK1

0,96

0,55

74,5%

3,47

2,93

18,4%

Kassaflöde från den löpande verksamheten

67,6

31,5

114,6%

395,9

356,0

11,2%

* Alternativa nyckeltal, se sidor 17-19 för beräkning och definitioner.

1Beräkningen av utspädning av antalet aktie­r görs baserat på det antal dagar som optionsprogrammen varit aktiva under respektive period.

 

VD har ordet

Höjdpunkter från verksamheten 

 • Nettoomsättningen ökade med 36,8 procent och uppgick till 275,0 (201,0) MSEK för fjärde kvartalet. För helåret uppgick nettoomsättningen till 1 004,7 (889,2) MSEK.
 • Genomsnittlig intäkt per publicerat objekt (ARPL) ökade för kvartalet med 46,2 procent till 5 911 (4 044) SEK. För helåret ökade ARPL med 37,1 procent till 4 490 (3 275) SEK. Ökningen är driven av ett fortsatt växande intresse för våra tilläggstjänster.
 • EBITDA ökade 59,5 procent till 141,6 (88,8) MSEK för kvartalet och 17,3 procent för helåret till 525,5 (448,1) MSEK. EBITDA- marginalen för kvartalet var 51,5 procent (44,2) och 52,3 (50,4) för helåret.
   

Kommentarer

Hemnets helårsresultat visar på vår tillväxtkapacitet även under utmanande marknadsförhållanden med färre bostads­annonser jämfört med 2022. Den främsta drivkraften bakom vår tillväxt är en ökad efterfrågan på våra värdeskapande tilläggstjänster tillsammans med produkt­utveckling och arbete kring paketering och prissättning.

Under kvartalet ökade intäkterna från bostads­säljare med 55,2 procent och genomsnittlig intäkt per publicerat objekt (ARPL) med 46,2 procent. ARPL från våra tilläggstjänster nära fördubblades under fjärde kvartalet jämfört med föregående år. För helåret växte intäkterna från bostads­säljare med 22,2 procent och ARPL med 37,1 procent. En stor del av tillväxten kan tillskrivas den ökade efterfrågan på Hemnet Premium drivet av att fler fastighetsmäklare och bostads­säljare vill dra nytta av det ökade engagemang som kommer med våra tilläggstjänster.

Återhämtningen av aktiviteten på bostads­marknaden som vi började se under tredje kvartalet har fortsatt, och under fjärde kvartalet översteg antalet annonser förra årets volymer för första gången under 2023, med en 5,3 procentig ökning jämfört med föregående år.

Den nuvarande marknaden och andra makroekonomiska faktorer har fortsatt att påverka våra B2B-kunder, särskilt bostads­utvecklare, vilket har resulterat i lägre nettoförsäljning i detta segment jämfört med 2022. Under det senaste året har vi dock haft en fortsatt hög efterfrågan från fastighetsmäklare på våra unika Hemnet-produkt­er som Mäklartipset och Hemnet Business. Denna typ av produkt­er ligger väl i linje med vår strategi att utveckla integrerade annonslösningar som skapar värde för såväl våra kunder som användare.

Under året har vi lanserat flera nya funktion­er och produkt­er och fjärde kvartalet var inget undantag. I oktober lanserade vi “Betala vid avpublicering” som låter våra kunder välja om de vill betala för Hemnet-annonsen när den publiceras eller när den tas bort. Denna nya flexibilitet har mottagits mycket väl av både fastighetsmäklare och bostads­säljare.

Vi är stolta över vårt unika partnerskap med fastighetsmäklare där en betydande del av vår omsättning återinvesteras i branschen. Under 2024 ser vi fram emot att ytterligare stärka detta partnerskap med fler värdeskapande produkt­er och en reviderad provisionsmodell­ som syftar till att mer effektivt belöna mäklare som är proaktiva i att rekommendera och ge råd kring våra produkt­er.

Med 9 av 10 sålda bostäder i Sverige som annonseras på våra plattformar* och med den klart största publiken bland svenska bostads­portaler, är Hemnet det självklara valet för alla som står inför att köpa eller sälja ett hem. Tillsammans med en hög produkt­utvecklingstakt, en stark organisation och en ambitiös hållbarhetsagenda, positionerar detta oss för ytterligare ett år av tillväxt, drivet av vårt passionerade team som är dedikerade till att leda marknaden.

Cecilia Beck-Friis, VD
Januari 2024

*Data om sålda bostäder i Sverige 2022 från Statistiska centralbyrån, publicerad i juli 2023, och Hemnet.
 

 

*****************************************

I samband med rapporten presenterar Hemnets VD Cecilia Beck-Friis, CFO Anders Örnulf och COO Lisa Farrar resultatet klockan 10.00 CET. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen kan följas i direktsändning via nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/hemnet-q4-report-2023/register

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor, samt via chattfunktion­en i webcast. 
https://financialhearings.com/event/47327

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på hemnetgroup.se.

 

*****************************************

För mer information kontakta:
 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

Jessica Sjöberg, Chief Communication and Brand Officer
M: +46 730 68 99 33
E: [email protected]


IR-förfrågningar
Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 

Anders Örnulf, CFO
M: +46 72 732 10 12
E: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 kl. 08:00 CET.
 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / X / Linkedin / Instagram


 

Bilder

 • IF_5F_1718b.jpg