Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

21 procent fler objekt på Hemnet på två år

3 juni 2010

 | icke regulatoriska

Sedan maj 2008 har antalet bostäder på Hemnet ökat med hela 21 procent. På Hemnet finns just nu 22 procent fler villor och 19 procent fler bostads­rätter till salu jämfört med för två år sedan. Mäklarsamfundet förklarar utvecklingen med att osäkerheten kring lågkonjunkturen har minskat bland bostads­köparna.

Under maj månad 2010 fanns nästan 15 000 villor till salu på Hemnet, vilket är den högsta nivån för normalt intensiva maj på två år och en ökning med 22 procent. Även utbudet av bostads­rätter har ökat, till över 10 000 objekt, en ökning om 19 procent.                                                            

-          En ökning av det totala utbudet om hela 21 procent på två år är bland det största vi sett någonsin, säger Carl-Henrik Borg, vd för Hemnet.

 Mäklarsamfundets analysansvarige, Claudia Wörmann, förklarar de två senaste årens kraftiga ökning av objekt på Hemnet med att osäkerheten kring konjunkturens påverkan på arbetsmarknaden har minskat. Situationen har blivit lättare att överblicka för konsumenten.

-          Konjunkturen har varit väldigt svår att bedöma fram tills nu. Även om läget inte nödvändigtvis blivit så mycket bättre har de flesta beslut om nedläggningar och uppsägningar redan tagits, säger Claudia Wörmann, analysansvarig i Mäklarsamfundet.

 Räntan av liten betydelse

Claudia tror inte heller att spekulationerna om Riksbankens förväntade räntehöjning den sista juni spelar in i bostads­köparnas beslut. 

-          Åtta av tio bostads­köp är ett direkt resultat av förändrade familjeförhållanden, vilket ger mycket lite stöd åt bostads­köp som spekulation. Det vi däremot märker är att hushållen baserar sina kalkyler med planerad räntehöjning redan i nuläget, fortsätter Wörmann.

 Den sena våren inverkar

Även om man jämför dagens utbud med samma period 2009 syns en markant ökning av objekt på Hemnet. Totalt är ökningen 9 procent för alla objekt, fördelat på 13 procents ökning för villor och 5 procents ökning för bostads­rätter. En ytterligare anledning till att utbudet ökat år är den sena våren.

-          I år hade vi en ovanligt lång vinter. Högsäsongen på bostads­marknaden kommer med våren och utbudet har senarelagts vilket vi tror är del av förklaringen, menar Claudia.

 Stockholm avviker

Stockholm avviker från trenden, vid en jämförelse med samma period förra året. Under perioden syns endast en mycket liten ökning villor till försäljning och 2 procents minskning för bostads­rätter. 

Västra Götaland ökar mest

Den största ökningen i bostads­beståndet återfinns i Västra Götaland, där det nu finns 20 procent fler bostads­rätter till salu jämfört med samma period 2009. Sett på två års sikt är ökningen än större, då antalet bostads­rätter ökat med hela 41 procent.

För en översiktstabell se bifogade filer. Den kompletta tabellen med utbudet på hemnet.se för Stockholm, Malmö och Västa Götalands län finns tillgänglig på på Hemnetbarometern: www.hemnet.se/statistik

Dokument