Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Kraftig inbromsning av antal villor till salu

28 augusti 2012

 | icke regulatoriska

Färsk statistik från bostads­sajten Hemnet visar att utbudet av villor har ökat konstant under de senaste fyra åren, men att ökningstakten i princip helt avstannat från 2011 till 2012. Hemnet har jämfört utbudet på villor och bostads­rätter under en tremånadersperiod, vecka 22-­33, från 2008 till 2012.

Färsk statistik från bostads­sajten Hemnet visar att utbudet av villor har ökat konstant under de senaste fyra åren, men att ökningstakten i princip helt avstannat från 2011 till 2012. Hemnet har jämfört utbudet på villor och bostads­rätter under en tremånadersperiod, vecka 22-‐33, från 2008 till 2012. Utvecklingen skiljer sig både mellan villor och bostads­rätter samt beroende på vilken del av landet man tittar på. I Stockholms och Skånes län fortsätter utbudet att öka medan det minskar i Västra Götalands län.

Tittar man på utbudet av villor på riksnivå minskar tillväxttakten kraftigt. Mellan 2009 och 2010 ökade villautbudet med 18 procent under vecka 22-­‐33, jämfört med samma period året innan. Och mellan 2010 och 2011 var ökningen för samma period ännu större, hela 28 procent. Från 2011 till 2012 är däremot utbudet i princip oförändrat. Det innebär en kraftig inbromsning i ökningstakten för villautbudet totalt sett. 


-­Många talar just nu om ett rekordstort utbud av bostäder, och visst är det fortfarande rekordnivåer i antal objekt som är ute till försäljning. Detta är ett utbud som byggts upp stadigt sedan finanskrisen 2008. Men den aktuella statistiken visar på en markant minskning av ökningstakten för antalet villor till salu under 2012 vilket är ett tydligt trendbrott, kommenterar Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

-­Att ökningstakten för utbudet nu bromsar in för villor innebär att köparna har enklare att hålla koll på de bostäder som finns till salu. Det innebär också att vi nu får räkna med fler spekulanter på visningarna och att bostads­affärerna kan stängas lite snabbare. När utbudet är så stort som det varit den senaste tiden är det svårare att ha en överblick på marknaden, säger Andreas Mühlich, Marknadschef
på SkandiaMäklarna. 

Stora lokala variationer för villautbudet

Tendensen med minskad tillväxt för antal villor är densamma i stora delar av landet även om det finns relativt stora lokala variationer. I Stockholm ökade utbudet av villor med 2,3 procent under vecka 22 -­‐ 33, 2012 jämfört med samma period året innan. Skillnaden mellan 2010 och 2011 var 24 procent för den aktuella perioden.

Västra Götaland har haft en minskning av antalet villor med 4 procent mellan 2011 och 2012. Året innan hade länet en ökning med 29 procent för samma period.

I Skåne ökar antalet villor fortsatt med 7,5 procent för 2012. Det kan jämföras med en ökning på hela 39 procent mellan 2010 och 2011. 

Utbudet av bostads­rätter mer stabilt

Utbudet av bostads­rätter ökade med 7 procent mellan 2011 och 2012 (v. 22 -­‐ 33) vilket var en lika stor ökning som mellan 2010 och 2011. 

För frågor kontakta:

Staffan Tell, pressansvarig Hemnet, tfn: 073 367 66 85, e­‐post: [email protected]

Andreas Mühlich, marknadschef Skandiamäklarna, tfn: 073 442 46 32, e­‐post: [email protected]

För mer statistik besök gärna www.hemnet.se/tjanster/statistik


Dokument

Bilder

  • vuwaqwpjjqbm37ibq9erng.png