Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q3 2022

20 oktober 2022

 | regulatoriska


Sammanfattning för perioden juli-september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 22,0 procent till 238,9 (195,8) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 25,6 procent till 128,5 (102,3) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 34,1 procent till 110,9 (82,7) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 28,8 procent till 3 404 (2 642) SEK
   

Sammanfattning för perioden januari-september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 24,9 procent till 688,2 (550,8) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 32,9 procent till 359,3 (270,4) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 92,3 procent till 306,2 (159,2) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 33,5 procent till 3 105 (2 326) SEK
   

 

Jul-sep

Jan-sep

Rullande 12 mån

Helår

(MSEK, om inte annat anges)

2022

2021

Förändring

2022

2021

Förändring

slutar sep 2022

2021

Nettoomsättning

238,9

195,8

22,0%

688,2

550,8

24,9%

865,5

728,1

Justerad EBITDA*

128,5

102,3

25,6%

359,3

270,4

32,9%

443,9

355,0

Justerad EBITDA-marginal*, %

53,8%

52,2%

1,6 p.e.

52,2%

49,1%

3,1 p.e.

51,3%

48,8%

Rörelseresultat*

110,9

82,7

34,1%

306,2

159,2

92,3%

370,9

223,9

Resultat per aktie­, före utspädning, SEK1

0,87

0,63

38,1%

2,38

1,06

124,5%

2,87

1,55

Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK1

0,87

0,63

38,1%

2,38

1,05

126,7%

2,87

1,55

Kassaflöde från den löpande verksamheten

110,5

77,1

43,3%

324,5

165,1

96,5%

394,4

235,0

* Alternativa nyckeltal, se sidor 18-20 för beräkning och definitioner.

1 Beräkningen av utspädning av antalet aktie­r görs baserat på det antal dagar som optionsprogrammen varit aktiva under respektive period. Då ingen börskurs finns tillgänglig att ställa mot lösenkursen och antalet teckningsoptioner är begränsat i förhållande till antalet stamaktie­r har utspädningseffekten av optionsprogram för perioder före Hemnets börsnotering 27 april 2021 beräknats utifrån maximal teoretisk utspädning. För perioder som inleds efter 27 april 2021 baseras utspädningseffekten på det genomsnittliga aktie­priset under respektive period.


VD har ordet

Höjdpunkter från verksamheten

 • Den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt (ARPL) ökade med 28,8 procent till 3 404 (2 642) SEK
 • Antalet nya publicerade annonser i nivå med samma period föregående år
 • Intäkter från företagskunder ökade med 5,9 procent, 9,0 procent efter justering, drivet av investeringar i varumärkesbyggande produkt­er

Kommentarer

Nettoomsättningen ökade med 22,0 procent till 238,9 (195,8) MSEK under tredje kvartalet och justerad EBITDA ökade med 25,6 procent till 128,5 (102,3) MSEK.

Intäkterna från bostads­säljare ökade med 29,1 procent drivet av en fortsatt stark efterfrågan på våra tilläggstjänster. Vi är glada över att se hur våra kunder väljer fördelarna med våra större paket, och att produkt­er som Hemnet Plus och Hemnet Premium nu utgör en central del av vårt erbjudande. Parallellt med konvertering och produkt­utveckling fortsätter vi vårt arbete med prissättning för att säkerställa att varje produkt­s effekt och värde återspeglas i dess pris.

Försäljningen till våra affärspartners och andra kunder ökade med 5,9 procent jämfört med föregående år, eller 9,0 procent exklusive jämförelsestörande poster, och tillväxttakten ökade också från föregående kvartal. Detta drevs främst av försäljningen till fastighetsmäklare, som ökade med 19 procent jämfört med föregående år.

Under kvartalet publicerades 52 000 nya bostads­annonser på Hemnet vilket är i linje med fjolårets rekordhöga siffror. Det totala antalet bostads­annonser på Hemnet ligger kvar på en hög nivå, där vi i kombination med ett stabilt inflöde av nya bostads­annonser fortsätter se en köparens marknad med lägre bostads­priser och längre försäljningstider. Eftersom Hemnet får betalt för varje publicerad bostads­annons, och inte utifrån en genomförd bostads­affär, är vi väl positionerade för den aktuella marknaden.

Under de senaste 12 månaderna har Hemnet i snitt haft 54 miljoner besök per månad. Under samma period hade varje publicerad lägenhet på Hemnet i snitt 3 500 besök och varje villa 8 500 besök. Detta är en trafiknivå och synlighet som ingen annan aktör på den svenska bostads­marknaden kan matcha. En nyligen genomförd jämförelse mellan Hemnet och nummer två på marknaden visade att en bostads­annons på Hemnet i genomsnitt hade 19 gånger så många besök. Detta marknadsledarskap innebär att vi kan erbjuda de bästa förutsättningarna och produkt­erna för att maximera exponeringen av en bostad till salu och hjälpa våra kunder att förbättra sina chanser att sälja, även på en mer utmanande marknad.

Medveten om den nuvarande ekonomiska osäkerheten, så känner jag mig trygg i styrkan av Hemnets plattform som det främsta valet för svenska bostads­köpare, säljare och fastighetsmäklare, och i vår viktiga roll som möjliggörare för en öppen och effektiv bostads­marknad. Vi kommer att fortsätta satsa på innovation och investera i produkt­utveckling för att driva konsumentengagemang, öka intäkterna för varje publicerad bostads­annons och växa och utöka vårt erbjudande till våra affärspartners.


Cecilia Beck-Friis, VD
Oktober 2022
 

*****************************************

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på hemnetgroup.se.

I samband med rapporten inbjuds till en webcast klockan 10.00 CET där Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och Interim CFO Jens Melin presenterar och kommenterar resultatet. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen kan följas i direktsändning på https://tv.streamfabriken.com/hemnet-q3-2022 där den även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Du som vill ställa frågor efter presentationen behöver delta via telefon genom att ringa
+46 8 56 64 27 07. Fler deltagarnummer med andra landskoder finns på denna länk. Frågor kan också på förhand ställas till [email protected].

*****************************************

För mer information kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]


IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 


Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 08:00 CET.

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram


 

Bilder

 • Hemnet_pressbild_Cecilia Beck-Friis.jpg