Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q2 2023

19 juli 2023

 | regulatoriska

Sammanfattning för perioden april-juni 2023

 • Nettoomsättningen minskade med -0,8 procent till 267,6 (269,7) MSEK
 • EBITDA minskade -3,2 procent till 140,7 (145,3) MSEK
 • Rörelseresultat minskade -4,5 procent till 121,7 (127,5) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 30,8 procent till 4 138 (3 163) SEK


Sammanfattning för perioden januari-juni 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 1,9 procent till 457,7 (449,3) MSEK
 • EBITDA minskade -1,3 procent till 227,9 (230,8) MSEK
 • Rörelseresultat minskade -2,8 procent till 189,8 (195,3) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 33,5 procent till 3 956 (2 963) SEK

   

 

apr-jun

jan-jun

Rullande 12 mån

Helår

(MSEK, om inte annat anges)

2023

2022

Förändring

2023

2022

Förändring

slutar juni 2023

2022

Nettoomsättning

267,6

269,7

-0,8%

457,7

449,3

1,9%

897,6

889,2

EBITDA

140,7

145,3

-3,2%

227,9

230,8

-1,3%

445,2

448,1

EBITDA-marginal, %

52,6%

53,9%

-1,3 p.e.

49,8%

51,4%

-1,6 p.e.

49,6%

50,4%

Rörelseresultat*

121,7

127,5

-4,5%

189,8

195,3

-2,8%

372,0

377,5

Resultat efter skatt

91,9

100,0

-8,1%

142,6

152,5

-6,5%

283,9

293,8

Resultat per aktie­, före utspädning, SEK

0,94

0,99

-6,0%

1,45

1,51

-4,0%

2,84

2,93

Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK

0,94

0,99

-6,0%

1,45

1,51

-4,0%

2,84

2,93

Kassaflöde från den löpande verksamheten

125,7

141,3

-11,0%

199,4

214,0

-6,8%

341,4

356,0

* Alternativa nyckeltal, se sidor 18-21 för beräkning och definitioner.
 

VD har ordet


Höjdpunkter från verksamheten

 • Genomsnittlig intäkt per publicerat objekt (ARPL) ökade med 30,8 procent till 4 138 (3 163) SEK, drivet av fortsatt ökad efterfrågan för tilläggstjänster
 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgår till 267,6 (269,7) MSEK. Intäkter från bostads­säljare ökade med 3,9 procent trots en fortsatt utmanande bostads­marknad med 21,6 procent färre publicerade objekt
 • EBITDA minskade med 3,2 procent till 140,7 (145,3) MSEK vilket ger en EBITDA-marginal på 52,6 procent (53,8). Minskningen förklaras främst av färre publicerade objekt i kombination med fortsatta investeringar i produkt­utveckling.
   

Kommentarer

En fortsatt avvaktan hos bostads­säljare och köpare gör att det under kvartalet publicerades 21,6 procent färre nya bostads­annonser jämfört med samma period föregående år då vi hade en betydligt mer aktiv bostads­marknad.

Trots volymnedgången ökar vi våra intäkter från bostads­säljare med 3,9 procent och den genomsnittliga intäkten för varje publicerad bostads­annons, ARPL, med 30,8 procent. En av de främsta drivkrafterna bakom ARPL-tillväxten är en högre efterfrågan av Hemnet Premium. Förnya annons, med en fördubblad försäljning jämfört med föregående år, bidrar också till ARPL-tillväxten.

Minskade investeringar i marknadsföring och displayannonsering från våra företagskunder, framförallt bostads­utvecklare, ligger bakom lägre intäkter från företagskunder på 14,2 procent i kvartalet. Däremot fortsätter vi att se ökade intäkter från våra tilläggstjänster för fastighetsmäklare och en stabil efterfrågan från våra bankkunder.

Vi investerar kontinuerligt i vår produkt­utveckling för att förbättra vårt erbjudande. En av våra uppdateringar från kvartalet är att vi som första bostads­plattform i landet möjliggjort bilder även på sålda bostäder, en mycket efterfrågad funktion­ hos våra besökare.

Vi är stolta över att erbjuda en plattform som ger bostads­säljare den exponering de behöver för att maximera sina möjligheter på bostads­marknaden. Den 4 juli offentliggjorde Statistiska Centralbyrån statistik kring bostads­marknaden för helåret 2022. Sett till det totala antalet sålda bostäder i hela landet under året, motsvarar antalet sålda bostäder som annonserats på Hemnet under samma period 87,4 procent vilket är i linje med föregående år (2021). Det bekräftar åter att 9 av 10 bostäder som säljs i Sverige annonseras på Hemnet under sin försäljning.

Att vi bibehåller vår lönsamhet såväl som ökar våra intäkter från bostads­säljare under ett mycket utmanande kvartal visar att vi med framgång fortsätter navigera oss igenom en tuffare marknad. Det visar också på styrkan i vår affärsmodell­ och ger en indikation om potentialen, särskilt i en mer normal marknad. Vi har ett positivt momentum i vår organisation där vi arbetar efter ett tydligt fokus i vår produkt­utveckling mot konsumenter, bostads­säljare och fastighetsmäklare, med ett antal pågående initiativ som kommer skapa värden för våra olika målgrupper och växa vår affär framåt.
 

Cecilia Beck-Friis
VD
Juli 2023

*****************************************

I samband med rapporten inbjuds till en webcast klockan 10.00 CET där Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och CFO Anders Örnulf presenterar och kommenterar resultatet. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen kan följas i direktsändning via denna länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig här. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor, samt via chattfunktion­en i webcast.

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på hemnetgroup.se.

 
*****************************************


För mer information kontakta:


Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 
733 67 66 85
E:
[email protected]


IR-förfrågningar
Anders Örnulf, CFO
M:
+46 72 732 10 12
E: [email protected]


Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 
145 21 78
E:
[email protected]
 
 

Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2023 kl. 08:00 CET.

 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram


 

Bilder

 • IF_5F_1718b.jpg